DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Veći šumski požari na priobalnom dijelu Jadrana tijekom 1993. godine


Larger forest fires over the coastal Adriatic area during 1993
Tablica 1.
Mjesto
Datum
nastanka
Spaljena
površina
Indeks
opasnosti Mjesto
Datum
nastanka
Spaljena
površina
Indeks
opasnosti
požara u ha od požara požara u ha od požara
Biograd
Brač
Brač
2
19
18
rujan
lipanj
kolovoz
160
1.170
710
velika
umjerena
vrlo velika
Šibenik
Šibenik
Trogir
9
15
27
srpanj
kolovoz
kolovoz
350
100
519
vrlo velika
vrlo velika
vrlo velika
Brač 27 kolovoz 444 vrlo velika Trogir 26 lipanj 105 velika
Crikvenica
Dubrovnik
Dubrovnik
Hvar
Hvar
Labin
Opatija
Opatija
19.
11
12.
7.
25.
13.
19.
19.
kolovoz
kolovoz
kolovoz
srpanj
kolovoz
kolovoz
kolovoz
kolovoz
280
413
268
200
970
110
150
241
velika
vrlo velika
vrlo velika
velika
vrlo velika
vrlo velika
velika
velika
Trogir
Trogir
Zadar
Zadar
Zadar
Zadar
Zadar
Zadar
Zadar
21.
1
29
10.
16
20.
25.
26
1.
srpanj
kolovoz
lipanj
srpanj
srpanj
srpanj
srpanj
srpanj
kolovoz
120
110
200
450
120
120
600
300
550
vrlo velika
vrlo velika
umjerena
umjerena
umjerena
velika
velika
velika
vrlo velika
Pula 16. kolovoz 360 vrlo velika Zadar 1. kolovoz 200 vrlo velika
Senj 18. kolovoz 400 vrlo velika Zadar 2. kolovoz 1.190 vrlo velika


VREMENSKE PRILIKE U PRIOBALNOM DIJELU JADRANA
I METEOROLOŠKI INDEKS OPASNOSTI OD POŽARA


Glede činjenice da su veći šumski požari nastali Iskaz spaljene površine po 1 šumskom
manjim dijelom u lipnju, a većim dijelom u srpnju i požaru od 1985. do 1993. godinekolovozu, glavne značajke sinoptičke situacije i vre


Survey of burnt area per forest


mena dat će se samo za to razdoblje.


fire from 1985 to 1993 Tablica 2.
U većem dijelu lipnja na vrijeme je utjecalo polje


Prosjek Čestina


malo povišenog tlaka, tako da je prevladavalo sunčano


Spaljena spaljene klase vrlo


i toplo vrijeme. Povremeno je bilo prodora vlažnijeg Broj


Godina površina površine velike


i svježeg zraka, ali se u Dalmaciji zadržalo suho vrijepožara


u ha po požaru opasnosti


me. Tijekom srpnja prevladavalo je anticiklonalno vri


u ha u danima


jeme tipično za ljetne sinoptičke situacije. Bilo je sunčano
i vrlo toplo uz dva manja prodora vezana uz Average Frequency
oslabljene fronte s nešto oborina. Obje su se plitke No of Burnet of burnt of classes
ciklone vrlo brzo popunile. U odnosu na oborine,
Year fires area area per of very high
priobalni dio Jadrana bio je u klasi »sušno« i »eksone
fire danger in days
tremno sušno«. Tijekom kolovoza sinoptička situacija


1985 386 17.351 45.0 130


bila je vrlo slična srpanjskoj, u kome je većim dijelom


1986 205 2.770 13.5 68


prevladavalo polje visokog tlaka, sa sunčanim i vrlo


1987 202 3.260 16.1 66


toplim vremenom. Na području Dalmacije Izmjerene


1988 206 8.002 38.8 104


količine oborina bile su u klasi »sušno« do »vrlo su


1989 197 6.412 32.5 12


šno«.


1990 317 17.699 55.8 145
Općenito, osnovne značajke vremena u lipnju,


1991* 140 3.538 25.3 79


srpnju i kolovozu jesu osjetni otkloni svih hitnijih me


1992* 224 10.667 47.6 144


teoroloških čimbenika od višegodišnjih prosjeka. Velik


1993** 210 13.913 66.3 161


broj dana s maksimalnom temperaturom zraka <
30 °C, rezultirali su visokim srednjim mjesečnim temperaturama.
Kroz sva tri mjeseca očit je manjak oboManjkaju
podaci s okupiranih područja naše Republike,
kao i iz zona ratnih djelovanja neprijatelja, pa podatke


rina, a rezultat toga je dugo sušno razdoblje.


iz ovih godina nije uputno uspoređivati s nizom podataka
Ovakav razvoj sinoptičke situacije i vremena utjeiz
ranijih godina.
calo je na visoki stupanj isušivanja šumskog gorivog
materijala, koje se iskazuje putem klasa meteorološkog Za 1993. šumski su požari analizirani za razdoblje 1.
indeksa opasnosti od šumskog požara. Klase velike i travanj - 30. rujan.


40