DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 41     <-- 41 -->        PDF

STRUČCI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*431 (497.13 - Jadransko područje) Šumarski list CXVIII (1994) 39


UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA POJAVU ŠUMSKIH POŽARA
ZA PRIOBALNI DIO JADRANA S OTOCIMA TIJEKOM 1993. GODINE


INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON THE OCCURRENCE OF FOREST
FIRES ALONG THE ADRIATIC COAST AND ISLANDS DURING 1993.


Tomislav DIMITROV*


SAŽETAK: U članku je dat prikaz vremenskih prilika i njihovog utjecaja
na pojavu šumskih požara na priobalnom dijelu Jadrana za razdoblje od 1.
travnja do 30. rujna 1993. Sušna su razdoblja, prikazana kroz meteorološki
indeks opasnosti od šumskih požara, uvjetovala povećanje čestina u klasama
velike i vrlo velike opasnosti u srpnju i kolovozu. To je uzrokovalo povećanje
čestina pojava šumskih požara u tim mjesecima.


Uz neprijateljsko djelovanje i bez učinkovitijeg sredstva u suzbijanju
šumskih požara, Canadair CL-215, uveliko je povećana sagorjela površina
po jednom šumskom požaru.


UVOD


Svake godine Vlada Republike Hrvatske na temelju
informacija o stanju i problematici u području zaštite
od požara i tehničkih eksplozija na području Republike
Hrvatske, donosi Program aktivnosti u pripremi i provođenju
mjera zaštite. Program se uglavnom odnosi
na šumske i druge požare na otvorenom prostoru, a
određenim se ministarstvima i državnim upravnim organizacijama
utvrđuju zadaci s rokovima izvršenja tih
zadataka. Tu spada i naš Hidrometeorološki zavod, a
za nositelja aktivnosti zaduženo je Ministarstvo unutarnjih
poslova (MUP) Republike Hrvatske. MUP kao
resorni organ u oblasti zaštite šuma od požara zadu


ženo je da organizira, prati i usklađuje sve aktivnosti
s provođenjem Programa.


Na temelju citiranog Programa zadatak je našeg
Zavoda da u razdoblju od 1. travnja do 1. listopada
izračunava dnevne meteorološke indekse opasnosti od
šumskih požara i iste dostavlja Centru za obavješćivanje
Republike Hrvatske. U vrijeme katastrofalnih šumskih
požara, pored indeksa opasnosti u obvezi smo
dostavljati i vrlo kratkoročnu prognozu (nowcast) za
područje zahvaćeno velikim šumskim požarom, s posebnim
osvrtom na promjenu smjera i brzine vjetra.


ŠUMSKI POŽARI TIJEKOM 1993. GODINE


Na temelju podataka Odjela informatičkog sustava
MUP-a RH za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna
1993. godine, na području Republike Hrvatske evidentiran
je 251 šumski požar, s ukupno spaljenom površinom
od 14.907 ha. U istom razdoblju u priobalnom
dijelu Hrvatske s otocima evidentirana su 210 šumska
požara s ukupno 13.913 ha spaljene površine. Po
vrstama šuma zahvaćenih požarima, na površine više
vrijednih vrsta raslinja crnogorice (borove i ostale


vrste) otpada 24%, bjelogorice 23%, dok na manje
vrijedne vrste raslinja (makija, garig, šiblje i si.) otpada
53% spaljene površine.


Prema spomenutoj evidenciji i citirano razdoblje u
tablici 1. dat je iskaz većih šumskih požara (iznad 100
ha spaljene površine po jednom požaru) za priobalni
dio Jadrana, s klasom opasnosti na dan nastanka šumskog
požara.


* Tomislav Dimitrov, dipl. inž., Zagreb, Grič 3.