DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 40     <-- 40 -->        PDF

USKLAĐIVANJE METEOROLOŠKOG NAZIVLJA


Državni hidrometeorološki zavod u Zagrebu na temelju izmjerenih vrijednosti pojedinih elemenata i pojava proučava
hidrološka i meteorološka stanja te njihove posljedice. Podaci Zavoda, spoznaje i saznanja vrlo su vrijedan fond informacija,
koje prirodoznanstvenici koriste za istraživanje životnih prilika pojedinih prostora. Šumarski znanstvenici ih koriste kao
jedan parametar u ekologiji šumskih staništa. Pritom je važno točno poznavanje nazivlja, jer ono označuje točno značenje
pojmova.


Mnogi su nazivi već odavno utemeljeni i prihvaćeni u stručnoj i znanstvenoj literaturi, a jednoznačno označuju neki
pojam, pa im nije potrebno razmotriri porijeklo, jezičnu ispravnost ili jasnoću značenja. No ima i onih, za koje je to
potrebno. Stoga je Hrvatsko meteorološko društvo, organiziralo dana 10. lipnja 1993. god. »Okrugli stol« s raspravom na
temu: »Oborine ili padaline«. Sadržaj rasprave je objavljen u »Hrvatskom meteorološkom časopisu« Br. 28, str. 89-104,
1993. O uskladenju meteorološkog nazivlja objavljen je i članak u časopisu »Hrvatske vode« Br. 2, str. 138—139, 1993.
(Milković).


Budući da je potrebno i šumarsku javnost obavijestiti o meteorološkom nazivlju, čitaocima preporučamo navedenu
literaturu i prenosimo Priopćenje Hrvatskog meteorološkog društva i Komisije za prihvaćanje meteorološkog nazivlja.
Mr. se. Janja Milković
Dr. se. Juraj Medvedović


PRIOPĆENJE


Potaknuti dvojbom o upotrebi stručnog naziva oborine ili padaline, a na osnovi rasprave što se vodila u
posljednje dvije godine i u kojoj su sudjelovali zainteresirani stručnjaci iz područja prirodnih znanosti i jezikoslovci,
ustanovili smo:


Po podrijetlu i tvorbi te su riječi gotovo ravnopravne. Obje su nastale od hrvatskih glagola i oblikovane
su prema pravilima hrvatskoga jezika. Riječ oborine prikladnija je za daljnju tvorbu. Riječ padaline sasvim je
slična nazivu padavine koji se službeno upotrebljava u srpskom jeziku.


Potreba za takvim stručnim nazivom pojavila se u hrvatskom jeziku sredinom 19. stoljeća. U obzir su
došle dvije riječi: jedna izvedena iz glagola oboriti se, a druga iz glagola padati. Prvi glagol rjeđe se upotrebljava
u običnom govoru, a u znanosti je stekao dodatno značenje u smislu izlučiti se i taložiti, nataložiti se. Po tome
je njegova izvedenica u skladu s odgovarajućim stručnim nazivima u više svjetskih jezika (usp. njem. niederschlagen,
fallen — Niederschlag; engl. precipitate, fall — precipitation; tal. precipitare, cadere — precipitazione;
fr. precipiter, tomber — precipitation).


Naziv oborine u upotrebi je neprekidno već skoro 150 godina. Općenito je prihvaćen u hrvatskoj meteorologiji
i većini srodnih struka, a održao se i usprkos svojedobnim zahtjevima Hidrometeorološkog zavoda
FNRJ da se ukloni iz upotrebe. Riječ padaline nalazi se kod dijela hrvatskih geografa u ovom stoljeću, a sve
više u posljednje vrijeme.


Uvažavajući potrebu da se stručni pojam označuje samo jednim nazivom, te u skladu s načelom da
meteorološko nazivlje spada u nadležnost meteorološke struke, Komisija za prihvaćanje meteorološkog nazivlja
na sastanku održanom 19. siječnja 1994. i Upravni odbor Hrvatskog meteorološkog društva na sastanku
održanom 27. siječnja 1994., nakon pažljiva razmatranja svih u raspravi iznesenih argumenata i prikupljenog
mišljenja članstva, donijeli su sljedeći


ZAKLJUČAK


1. Stručni naziv oborine ima prednost pred riječju padaline.
2. Hrvatski će se meteorolozi i dalje služiti isključivo tim stručnim nazivom, te traže da se u vremenskim
izvještajima i prognozama stručni naziv oborine ne zamjenjuje kakvom istoznačnicom.
3. Hrvatsko meteorološko društvo i Komisija za prihvaćanje meteorološkog nazivlja preporučuju da se u
javnoj upotrebi kao nadređeni termin za kišu, prehladnu kišu, rosulju, snijeg, susnježicu, zrnati snijeg, soliku,
ledena zrna, ledene iglice, tuču, sugradicu, rosu, maglu, mraz, inje i druge hidrometeore rabi isključivo stručni
naziv oborine.
Za Hrvatsko meteorološko društvo: Za Komisiju za prihvaćanje
meteorološkog nazivlja:
Predsjednica Upravnog odbora Predsjednik Komisije
mr. Janja Milković dr. Branko Gelo.