DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS


UDK 630*432.9:56.001/2 (497.13)
Prpić, B.: Oštećenost krošanja glavnih vrsta drveća u Hrvatskoj u odnosu na radijalne priraste - Kronenverlichtung der
Hauptbaumarten Kroatiens in Vergleich mit Radialzuwachs. (3)


UDK 630*424.7.001 (Quercus robur L.)
Komlenović, N.: Odnos oštećenosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), te njegove prehrane - Relationship Between
the Damage Occurring in the Pedunculate Oak (Quercus robur L.) and Its Nutrition. (11)


UDK 630*151.2 (497.13) (Castor fiber L.)
Grubešić , M.: Potencijalna staništa dabra (Castor fiber L.) u Hrvatskoj i mogućnost njegovog ponovnog naseljavanja Potential
Habitats of the Beaver in Croatia and the Possibility of Its Re-inhabitation. (17)


UDK 630*639.1 (Dama dama L.)
Majer, M., Manojlović, L. i Brna, J.: Prilog izučavanju gospodarske opravdanosti uzgoja lopatara (Dama dama L.)


— Contribution to Investigation of Profitability the Fallow Deer Farming (Dama dama L.). (27)
STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*232.5 (Populus sec. Aigeiros)
Krstinić, A., Kajba, D.: Kolekcija klonova čistih vrsta hibrida topola iz sekcije Aigeiros u Republici Hrvatskoj značaj
za oplemenjivanje i uzgoj — Clone Collection of Pure Species and Hybrids of Poplars from Section Aigeiros
in the Republic of Croatia — Their Importance for the improvement and the silviculture. (33)


UDK 630*431 (497.13 - Jadransko područje)
Dimi tro v, T.: Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara za priobalni dio Jadrana s otocima tijekom 1993.
godine - Influence of Weather Conditions on the Occeurrence of Forest Fires Along the Adriatic Coast and Islands
During 1993. (39)


OBLJETNICE


Bertović , S.: Nekoliko zapaženih Horvatovih istraživanja, kartiranja i zaštite raslinstva u Hrvatskoj. (43)


IZ INOZEMSTVA


Piškorić, O.: IZ AUSTRIJSKOG ŠUMARSTVA (izlet u Šumariju Weyer). (45)


KNJIGE i ČASOPISI


Piškorić, O.: »HRVATSKE ŠUME« 93 - Ljetopis u riječi, slici i brojci, Zagreb, 1993. (47)
Piškorić, O.: RADOVI, Šumarskog instituta Jastrebarsko, Vol. 28. Br. 1-2/1993. Jastrebarsko, 1993. (48)
Piškorić, O.: ANNALES FORESTALES, ANALI ZA ŠUMARSTVO, Vol. 16, 17 i 18. (49)


Piškorić, O.: Alojzije Frković, BIBLIOGRAFIJA, Lovačko-ribarskog vjesnika 1892-1991., Zagreb, 1993. (50)
Raguž, D.: ALOJZIJE FRKOVIĆ, kao pisac iz Šumarstva i lovstva. (51)


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Uredništvo : Obavijest o pretplati za Šumarski list u 1994. god. (16)
Uredništvo : ZAPISNIK 98. Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva. (53)
Uredništvo: ZAPISNIK konstituirajuće sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva. (63)
Milković, J. i Medvedović, J.: Usklađivanje meteorološkog nazivlja. (38)


IN MEMORIAM
Prpić, B.: Prof, dr se. dr mult. h. c. Hans Leibundgut. (65)
Schreiber, P.: VLADIMIR BEVANDA, dipl. inž. (1925-1993.). (65)


U NEKOLIKO REDAKA (46)


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora.