DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Valorizacijom uspijevanja različitih klonova američke
crne topole i euroameričkih hibrida u planiranim
klonskim testovima, kontrastnih staništa na području
Republike Hrvatske, dobiti ćemo pravi uvid u karakteristike
uzgojenih klonova s obzirom na tip adaptacije
i produkciju, u uvjetima našeg klimata. Kod osnivanja
topolovih kultura na raspolaganju nam treba biti veći


broj klonova, kako bi osigurali multiklonski pristup.


Hibridni klonovi se mogu koristiti i u programima
oplemenjivanja crnih topola. Smatramo, da je iz povratnih
križanja s autoktonom crnom topolom moguće
proizvesti povratne hibride — klonove, koji će biti u
većoj mjeri prilagođeni našim stojbinskim prilikama
od postojećih, introduciranih.


ZNAČAJ OSTALIH EGZOTIČNIH VRSTA


TOPOLA ZA UZGOJ I


Za oplemenjivanje crnih topola iz Sekcije Aigeiros,
kod nas i u svijetu, koriste se još slijedeće egzotične
vrste topola: P. trichocarpa Torr. et Gray, P. maximowiczii
Henry, P. simonii Carr. i P. balsamifera L. Ove
egzotične vrste su kompatibilne s crnim topolama, pa
su se do sada uglavnom koristile u radovima na oplemenjivanju
putem hibridizacije s američkom crnom topolom.
Klonovi, hibridi između P. trichocarpa Torr.
et Gray i P. deltoides Bartr., proizvedeni u Belgiji,
pod nazivom ´Beaupre´ i ´Raspalije´, pokazali su dobre
rezultate u produkciji, uz zadovoljavajuću otpornost
na Marssonina sp., Venturia sp., Dothichiza sp. te tzv.
´smeđu pjegavost´. Pokazuju nešto veću osjetljivost na
bolesti lišća uzrokovanu Melampsorae sp. Iz međuvrsne
hibridizacije P. deltoides x P. maximowiczii proizveden
je u Italiji klon ´Eridana´ (= I 83/58), koji je
registriran za komercijalnu upotrebu. Ovaj klon je otporan
na bolesti lišća i kore, a raste dobro na pjeskovitim
tlima. Vrsta P. simonii L. posjeduje genetsku
osnovu za otpornost na hladnoću, te visoku toleran


OPLEMENJIVANJE


tnost na zaslanjenost tla, pa je stoga potencijalno atraktivna
za oplemenjivanje putem meduvrsne hibridizacije
s crnim topolama.


Bez obzira na relativno velik broj klonova crnih
topola i njihovih hibrida u Republici Hrvatskoj, mi
ćemo biti prisiljeni i dalje vršiti introdukciju novih
klonova, kako meduvrsnih hibrida crnih topola, tako
i hibrida crnih topola s pojedinim egzotičnim vrstama
topola iz drugih Sekcija, a koje su na području Europe
dali zadovoljavajuće rezultate u produkciji drvne mase.
Kod toga posebnu pozornost treba obratiti na potencijalni
rizik unosa štetnika i biljnih bolesti u Republiku
Hrvatsku. Najmanjem riziku se izlažemo kod uvoza
biološkog materijala u formi sjemena i polena, a najvećem
kod uvoza reznica. Zbog toga bi na području
Hrvatske trebalo osnovati jedan manji karantenski rasadnik,
u kojem bi se vršila primarna i sekundarna
reprodukcija uvezenih klonova, prije njihovog uvođenja
u pokuse i komercijalnu upotrebu.


ZAKLJUČCI


1. Republika Hrvatska u svojim rasadnicima i kulturama
raspolaže s ukupno 102 klona topola, od čega
na klonove čistih vrsta i meduvrsnih hibrida iz Sekcije
Aigeiros otpada 90%.
2. U rasadnicima je utvrđeno značajno povećanje
proizvodnje sadnica različitih klonova američke crne
topole, a što ne odgovara europskim trendovima.
3. Treba čim prije pristupiti valorizaciji uspijevanja
selekcioniranih klonova hibrida i čistih vrsta crnih topola
kako bi se selekcionirali klonovi, koji svojom
genetskom konstitucijom najbolje odgovaraju zahtjevima
karakterističnih staništa na području Hrvatske.
4. Treba intenzivirati rad na očuvanju genofonda
europske crne topole metodama ´in situ´ i ´ex situ´,
kako bi se sačuvalo gensko bogatstvo i genetski diverzitet
ove vrste, kojoj se do sada poklanjala mala pozornost
u oplemenjivanju i uzgoju.


5. Uz postojeće klonove čistih vrsta i hibrida crnih
topola treba ubuduće raditi i na introdukciji novih
klonova, kako bi se osigurao multiklonski pristup osnivanju
budućih nasada.
6. Postojanje introgresije američke crne topole u
europsku crnu topolu traži od nas brzo djelovanje
konzervacije »čiste europske topole«.
7. Intogresija američke crne topole u europsku
crnu topolu ima i pozitivan značaj, jer nam omogućuje
selekciju plus varijanti u prirodnim populacijama europske
crne topole. Kloniranjem plus varijanti iz spontane
hibridizacije hibridnih topola i europske crne topole,
proizvesti će se novi klonovi, koji će imati povoljniji
balans između genetske konstitucije i potencijalnih
topolovih staništa na području Republike Hrvatske.