DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 36     <-- 36 -->        PDF

sne hibridizacije s američkom crnom topolom. U tom
smislu, poželjno je selekcionirati roditeljske parove
spomenutih vrsta s najboljom općom i specifičnom
kombinacijskom sposobnošću (Bisoffi 1990).


U radovima na očuvanju genofonda europske crne
topole važno je, zbog postojanja introgresije američke
crne topole, da nam selekcionirana stabla autoktone
crne topole budu čim starija. Selekcija mora obuhvatiti
približno isti broj muških i ženskih stabala, uz osiguranje
genetskog diverziteta, a to znači, da nam selekcionirana
stabla europske crne topole trebaju biti predstavnici
različitih lokalnih populacija. Autovegetativno
razmnožavanje izabranih stabala je najlakše korištenjem
izbojaka iz panja ili debla, a ako to nije moguće,
onda treba koristiti grane minimalne dužine 50-60 cm


iz vršnog dijela krošnje. Grane se zakopaju u zemlju,
a iznad zemlje ostane samo terminalni pup. U slijedećoj
godini moguće je iz potjeralog izbojka rutinsko
autovegetativno razmnožavanje.


Postojanje hibridnih rojeva i introgresije u prirodnim
populacijama europske crne topole, omogućuje
selekciju hibridnih plus varijanti. Kloniranjem ovako
nastalih plus varijanti kreiramo nove genotipove, kod
kojih postižemo bolji balans između genotipa i okoliša,
nego što je bio slučaj kod introduciranih hibrida. Na
ovaj način proizvedeni klonovi predstavljaju povratne
hibride eurameričkih crnih topola (pretežno preko ženskog
klona 1-214) i domaće crne topole. Europska
crna topola sadrži gene, koji osiguravaju bolju prilagodbu
staništu te bolje ožiljavanje.


ZNAČAJ AMERIČKE CRNE TOPOLE


(P. DELTOIDES BARTR.)
Aloktona vrsta, američka crna topola, do sada se hibrida P. x euramericana (Dođe) Guinier, koji kod
vrlo intenzivno koristila u programima oplemenjivanja nas i u Europi predstavljaju još uvijek osnovu za osnieuropske
crne topole, putem međuvrsne hibridizacije. vanje intenzivnih kultura odnosno plantaža (Tab. 1).
Korištena je kao ženski roditelj u proizvodnji klonova, Hibridi američke crne topole i europske crne topole


Učešće klonova crnih topola i hibrida iz sekcije Aigeiros u rasadnicima na području Hrvatske
Clone collection of pure species and hybrids of poplars from section Aigeiros in the nurserys in Croatia Tablica 1.


Uprava šuma Rasadnik Površina
(ha) P. nigra
Učešće klonova
P. deltoides P. x euramericana
Ukupn o
Osijek Pampas 27,80 15 ( 61,3%) 12 (29,6%) 27 ( 90,9%)
Osijek
Požega
Koprivnica
Koprivnica
Zagreb
Topolje
Cernik
D. Međimurje
Drnje
Gaj
15,75
32,00
4,50
7,00
0,15
1 (5,0%)
8 ( 49,0%)
2 ( 29,0%)
11 ( 91,0%)
5 (100,0%)
5 ( 80,0%)
8 (51,0%)
3 (71,0%)
4 ( 4,0%)
1 (20,0%)
16 (100,0%)
5 (100,0%)
16 (100,0%)
5 (100,0%)
6 (100,0%)


Ukupno 87,20 1 (0,9%) 15 ( 69,4%) 12 (29,7%) 28 (100,0%)


90% proizvodnje P. deltoides klonova čini šest klonova:


618 (23,5%), 457 (19,0%), 450 (14,9%), 55/65 (12,3%), 725 (11,1%) i 480 (8,2%)


Učešće klonova hibrida P x euramericana:


Costanzo (16,7%), M 1 (15,8), ´Triplo´ (12,6%), cv. robusta (12,6%), ´Ostia´ (10,1%), 1-214 (9,7%),


275/81 (6,9%), 270/81 (6,9%), 272/81 (2,4%), San Martino (0,6%).


su prvotno dobiveni sredinom XVIII stoljeća u Frannovi,
koji su se botanički mogli atribuirati podvrsti
cuskoj, odakle su vrlo brzo introducirani u mnoge američke crne topole, P. deltoides ssp. angulata Ait.
zemlje Europe. Ovi hibridi opisani su u literaturi kao Spontanom hibridizacijom P. deltoides ssp. angulata
grupa ´serotina´ (P. serotina Hartig ili P. canadensis Ait. s autoktonom europskom crnom topolom ili prMoench
forma serotina Rheder). Introducirani hibridi votno proizvedenim hibridima, nastala je nova »rasa«,
su se povratno križali s autoktonom europskom crnom koja je nazvana ´Carolina topole´. ´Kanadske topole´
topolom (P. nigra L.). U hibridnim potomstvima iz i ´Carolina topole´ klonski su se razmnožavale u rasadpovratnog
križanja selekcionirani su klonovi pod skupnicima,
uz permanentnu empirijsku selekciju. U uzgoju
nim nazivom ´kanadske topole´ (Sekawi n 1976, se održavala smjesa velikog broja klonova, vrlo sličnog
prema Frison & Bisoffi 1988). Krajem XVIII stofenotipa,
uz vrlo izraženu genetsku divergenciju izljeća
iz Francuske su u Italiju introducirani novi klo-među klonova. Postojanje genetske divergencije bilo