DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDC 630* (05): »54-02« (061.2) ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


ŠUMARSKI LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva
Journal of the Forestry Society of Croatia — Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins — Revue de la Societe forestiere croate


Uređivački savjet:


1. Mr. Darko Beuk
2. Prof. dr. Mladen Figurić
3. Dr. Joso Gračan
4. Tomica Lešković, dipl. inž.
5. Božidar Longin, dipl. inž.
6. Prof. dr. Slavko Matić
7. Adam Pavlović, dipl. inž.
8. Mr. Ivan Pentek, dip. inž.
9. Željko Perković, dipl. inž.
10. Prof. dr. Branimir Prpić
11. Zvonko Rožić, dipl. inž.
12. Tomislav Starčević, dipl. inž.
13. Nadan Sirotić, dipl. inž.
14. Mr. Ivan Wolf, dipl. inž.
15. Prof. dr. Joso Vukelić
Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:


/. Šumski ekosustavi


Izv. prof. dr. se. Joso Vukelić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Izv. prof. dr. se. Zvonko Seletković, ekologija i biologija
šuma
Dr. se. Petar Rastovski, fiziologija i prehrana šumskog
drveća
Prof. dr. se. Ante Krstinić, genetika i oplemenjivanje
šumskog drveća
Mr. se. Nikola Pernar, šumarska pedologija
Izv. prof. dr. Dominik Raguž, lovstvo


2. Uzgajanje šuma i hortikultura
Prof. dr. se. Slavko Matić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Dr. se. Stevo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
Doc. dr. Ante Tomašević, kraške šume
Mr. se. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode


3. Iskoristivanje šuma
Doc. dr. se. Ante B. P. Krpan, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. se. Dragutin Pičman, šumske prometnice
Mr. se. Dubravko Horvat, mehanizacija šumarstva
Mr. se. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska prerada
drva


Glavni i odgovorni urednik — prof. dr. se. Branimir Prpić


Tehnički urednik — Ivan Maričević, dipl. ing. šum.


Lektor: — Dijana Sekulić-Blažina


4. Zaštita šuma
Dr. se. Miroslav Harapin, urednik područja
Izv. prof. dr. se. Milan Glavaš, šumarska fitopatologija
Mr. se. Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Mr. se. Petar Jurjević, šumski požari


5. Izmjera šuma
Prof. dr. Ankica Pranjić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Izv. prof. dr. se. Nikola Lukić, šumarska biometrika
Zvonimir Kalafadžić, dipl. ing. šum. i geod., geodezija i
daljinska istraživanja


6. Uređivanje šuma
Mr. se. Gašpar Fabijanić, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Mr. se. Ivan Martinić, organizacija rada i šumarska ekonomija
Mr. se. Branko Meštrić, informatika u šumarstvu


7. Šumarska politika
Oskar Piškorić, dipl. ing. šum., povijest šumarstva i bibliografija
Ivan Maričević, dipl. ing. šum., staleške vijesti
Prof. dr. se. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
općekorisne funkcije šuma


Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji. Recenzenti
su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj, Slovačkoj
i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim zemljama zavisno
o odluci uredništva.