DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 25     <-- 25 -->        PDF

je pad razine vode ispod kritičnog minimuma za dabra.
Na pojedinim mjestima dolazi i do presušivanja korita.
Zbog toga dio pod brojem IV nije predviđen za zadržavanje
dabra, već samo kao mjesto gdje bi eventualno
dabar zalazio u povoljnijim prilikama što se
tiče razine vode, odnosno taj bi dio mogao poslužiti
kao komunikacija za veze dviju susjednih obitelji.
Kako je vidljivo iz tablice, uglavnom je razina vode,
izuzev spomenutog dijela, između 50 i 200 cm, što
zadovoljava potrebe dabra.


Širina vodotoka


Širina vodotoka nije element staništa koji značajnije
utječe na obitavanje dobra. Širina svih istraženih vodotoka
kreće se između 7 i 15 metara. To je sasvim
dovoljan prostor za nesmetano kretanje dobra u njegovoj
dnevnoj migraciji. Na nekim dijelovima Česme i
kanalu Nova Lonja, primijećena je tzv. »grada«, odnosno
umjetne prepreke od granja koje služe za zadržavanje
riba koje se na tom mjestu love, no to ne predstavlja
problem, jer u nekim slučajevima dabar gradi
sličnu branu, znatno čvršću i kvalitetniju. Ove prepreke
mogle bi biti problem ukoliko se na ostavljene
propuste na toj »gradi« postave mreže za hvatanje ribe
i ostave bez kontrole, jer bi moglo doći do zaplitanja
dabra u mrežu i utapanja. Dosadašnji ribolov odvijao
se uglavnom samo udicama, a ribolov mrežom bio je
uz neposrednu nazočnost ribolovca.


Kolebanje razine vode


Tijekom terenskih radova nije bilo moguće utvrditi
kolebanje razine vode, jer se taj elemenat prati tijekom
cijele godine i nema izražene dnevne oscilacije. Vrijednosti
ovog elementa prati se na mjernim stanicama
Hidrometeorološkog zavoda - Hidrološkog sektora
čiji će podaci biti pribavljeni, analizirani i tek će se
tada moći ocijeniti njegov mogući utjecaj za dabra.


Prema oznakama na terenu i stablima, te na osnovi
iskaza stručnog osoblja šumarije Novoselec, tijekom
godine mogući su viši vodni valovi ukoliko je izuzetno
visok vodostaj rijeke Save. Tada dolazi do povišenja
razine voda u cijelom istraženom području za oko 300
cm. Tako visoka razina vode ostaje vrlo kratko (dan
ili dva) i zatim se povlači. Vjerojatno to ne bi bio
značajniji problem za dobra, jer je on iskonski prilagođen
povremenim visokim vodnim valovima pa čak i
bujičnim tokovima. No u svakom slučaju ovaj element
i odnos dabra prema njemu, bit će jedna od interesantnijih
stvari za praćenje i istraživanje.


Sastav vegetacije


Sastav vegetacije uz obalu i na uskom priobalnom
pojasu nesumnjivo je, uz adekvatni vodotok, najhitniji
element dabrovih staništa. Upravo radi važnosti vegetacijskog
sustava, koji je glavni izvor hrane, građevnog
materijala i zaklona za dabra, tom je elementu posvećena
posebna pozornost prilikom istraživanja. Nastojalo
se u svakom segmentu odrediti realna struktura
vegetacijskog pokrova, kako bi na kraju dobili stvaran


prikaz stanja na terenu, odnosno u potencijalnom staništu
dabra.


Analizom dobivenih podataka iz tablice 2, vidljivo
je da je u prva tri dijela daleko najzastupljenije drveće
(37,2-56,3%) i grmlje (21,4-31,3), (drvenasta vegetacija).


Trščaci ili bolje reći močvarna vegetacija zastupljeni
su s oko 15-20% te je i taj element zastupljen u
zadovoljavajućem omjeru. Ova kategorija posebno je
značajna radi izvora hrane u vrijeme vegetacijskog razdoblja.
Livade odnosno pašnjaci nešto više su zastupljeni
u trećem dijelu (21,4%), ali ne predstavljaju veći
značaj obzirom na vrlo prikladni sastav drvenaste,
grmaste i zeljaste vegetacije.


Livade su znatno zastupljene u četvrtom i petom
dijelu (58,1% odnosno 80%) te su isti zbog premalo
drveća, grmlja i zeljastog raslinja neprikladni za dugotrajnije
obitavanje dabra i predstavljaju spojne elemente
prva tri dijela. Oranice se ne nalaze nigdje u
blizini vodotoka, odnosno u zoni aktivnosti dabra, što
predstavlja posebnu pogodnost jer nema bojazni od
šteta na poljoprivrednim kulturama.


Sastav vegetacije obalnog i priobalnog pojasa u
prva tri dijela (9650 metara vodotoka), garancija su
da dabar ima dobre uvjete ishrane i dobar zaklon za
sebe i svoje nastambe. Preostala dva dijela koja nisu
uvrštena u najpogodnije za trajniji boravak dabra pružaju
unatoč lošem sastavu vegetacije određene mogućnosti
prehrane i kraćeg boravka, odnosno postupni
prijelaz dabrova iz jednog dijela u drugi.


Uvjeti ishrane


Uvjeti cjelogodišnje ishrane dabra u potpunosti
ovise o sastavu vegetacije. Dabar kao biljojed pronalazi
hranu u neposrednoj okolici nastambe. U vrijeme trajanja
vegetacijskog razdoblja uglavnom se hrani zeljastim
biljem, korijenjem te mladim izbojcima i lišćem
mekih listača koje rastu uz vodotoke. Uglavnom drvenastu
pa i grmastu vegetaciju predstavljaju razne vrste
vrba i topola. Zeljasta vegetacija (u tablicama pod
zajedničkom kolonom — trščaci) od posebnog je značaja
upravo zbog utjecaja na prehrambeni potencijal.
Učestalost i raznolikost zeljaste vegetacije — trščaka,
jamstvo je solidnog prehrambenog potencijala dabrova.
Za vrijeme mirovanja vegetacije, sužava se izbor hrane
jer svo zeljasto bilje tada nestaje, no dabru ostaje
znatna količina hrane u drvenastom raslinju. Dabar se
zimi hrani mladom (živom) korom mekih listača. Nalazi
je uglavnom na mlađim stabalcima vrba i topola,
izdancima istih vrsta u grmastom obliku. Posebno su
za uzimanje hrane pogodni tzv. malati — gusto samonikli
podmladak vrbe i topole. Ukoliko u staništu ponestane
mladih stabalaca koja imaju mladu i živu koru,
tada dabar obara i deblja stabla kako bi došao do
mlade kore u krošnji tog stabla. Dabar ne može za
hranu koristiti već odumrlu koru ili drvo jer u probavnom
traktu nema mogućnosti probaviti celulozu. Lokalitet
Žutica daje na svoja tri dijela izuzetno dobru i
bogatu prehrambenu ponudu.