DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 23     <-- 23 -->        PDF

ispunjavan obrazac br. 2, a između stajališta evidentiodnosno
na određenoj dužini obalnog i priobalnog porani
su elementi koji se nalaze na određenom segmentu jasa.


REZULTATI


Popunjeni radni obrasci 1 i 2 daju dovoljno podataka
čijom obradom i analizom dolazimo do niza rezultata
koji ukazuju na cjelokupni karakter staništa. Sumarni
i prosječni rezultati mogu ponekad dati nedovoljno
jasnu sliku stanja na terenu odnosno degradirati
ekstremno dobre dijelove a unaprijediti lošije detalje.
Svjesni te činjenice, a uočavanjem razlika na terenu
već prilikom samog istraživanja, odlučeno je da se
podaci obrade u nekoliko podgrupa i tek na kraju da
se prikaže sumarno i prosječno stanje na osnovi terenskih
podataka.


Kako se oba obrasca odnose na isto područje i
obraduju istu cjelinu, pokazala se najbolja varijanta


ISTRAŽIVANJA


da se rezultati obrade obaju obrazaca prikažu kao
jedinstvena cjelina. Tako jedinstveno prikazani rezultati
obrade daju pregledniju sliku pojedinog dijela lokaliteta
odnosno cijelog lokaliteta.


Obrada podataka ima svojih specifičnosti, jer se
pokazalo da mehaničko pribrajanje ili grupiranje podataka
može izazvati pogrešne zaključke i ocjene. U
radni obrazac unošena je dužina lijeve i desne obale
odvojeno, iako je ona gotovo svuda jednaka za lijevu
i desnu obalu. To je napravljeno zbog toga jer struktura
vegetacije nije uvijek jednaka. Kod pribrajanja
dužina vodotoka uzimana je samo jedna vrijednost,
odnosno realna dužina vodotoka.