DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Preliminarna istraživanja potencijalnih staništa dabra


Preliminary Investigation into the Potential Habitat of the Beaver Tablica 1


Lokalitet


Budaševo
Čigoč
Mužilovčica
Suvoj
Mužilovčica
Turopoljski lug
Nart-šljunčare
Žutica
Žutica
Repaš
Repaš
Gola
Gabajeva Greda
Legrad
Sigetec


Vodotok


Tišina
Lukmarčica
Mužilovčica
Suvoj
Materijal graba
Odra
Šljunčara
Česma
Lonjica
Mala Čambina
Velika Čambina
Ješkovo
Stara Drava
Stara Drava
Stara Drava


Drveće
SASTAV VEGETACIJE U %
Grmlje Tršćaci Livade Oranice
Dubina
vode
Kolebanje
raz. vode
Ocjena
4.4 42.4 45.2 — 0.8 >100 ±20 cm 2
49.3 35.2 13.2 0.0 2.3 50-200 do 50 cm 4
40.0 22.9 11.4 -25.7 do 300 do 200 cm 3
20.0 25.0 55.0 --30-150 do 50 cm 3
20.0 60.0 -20.0 -do 300 do 300 cm 4
19.3 34.1 46.6 --do 300 do 250 cm 4
20.0 60.0 10.0 -10.0 >200 do 200 cm 3
17.9 67.9 7.1 7.1 ->200 do 200 cm 5
70.0 30.0 --->50 do 300 cm 4
33.1 14.6 46.9 3.7 1.7 do 150 do 50 cm 4
27.5 11.2 61.3 --do 150 do 50 cm 4
5.0 10.0 85.0 --do 150 do 100 cm 3
52.1 30.0 15.7 2.2 -do 200 do 200 cm 4
50.0 30.0 20.0 --do 150 do 200 cm 5
20.0 23.3 56.7 --do 200 do 150 cm 5


Detaljna istraživanja potencijalnih staništa dabra


Lokalitet Žutica


Lokalitet Žutica nalazi se u širem prostoru Lonjskog
polja, 40 km istočno od Zagreba, južno od autoputa
Zagreb — Lipovac, odnosno južno od mjesta Križ
i Novoselec. Potencijalna staništa dabra nalaze se na
vodotocima Česma i Lonja odnosno njihovim rukavcima
i u novije vrijeme hidromeliorativno reguliranim
dijelovima vodotokova. Oba vodotoka prolaze samim
rubom gospodarske jedinice »Žutica«, kojom gospodari
šumarija Novoselec.


Rijeka Česma protječe jugoistočnim dijelom gospodarske
jedinice, a rijeka Lonja i njen regulirani tok
zapadno i jugozapadno od gospodarske jedinice Žutica.
Česma se ulijeva u Lonju na najjužnijem dijelu gospodarske
jedinice te Lonja nastavlja dalje tok prema
jugoistoku, odnosno kroz Lonjsko polje. (Karta 2)


Lokalitet Legrad


Lokalitet Legrad nalazi se u Podravini nedaleko
Koprivnice odnosno kraj mjesta Legrad, u dijelu gospodarske
jedinice »Koprivničke nizinske šume«, sjeverno
od mjesta Legrad uza samu rijeku Dravu. Taj
lokalitet omeđen je s južne strane nasipom a sa sjeverne
maticom rijeke Drave. Djelomično je uključen
i prostor kojeg omeđuju matice Drave i Mure, trokutastog
oblika, bolje poznat kao ornitološki rezervat
»Veliki Pažut«. Prostor koji je obuhvaćen kao potencijalno
stanište dabra prostire se u dužini oko 5 km i
širinu 500 do 1000 metara. Cijeli lokalitet isprepleten
je brojnim rukavcima (meandrima rijeke Drave) koji
su povezani međusobno i s matičnom rijekom, čineći
tako brojne otoke i poluotoke.


Kod detaljnog istraživanja bilježeno je znatno više
podataka, (ispunjavana su dva obrasca i detaljno je
obiđen cijeli lokalitet), dok je u preliminarnom istraživanju
lokalitet obiđen parcijalno i više informativno.


Tijekom rada ispunjavan je obrazac 1 koji je ispunjavan
i kod preliminarnog istraživanja, no kod detaljnog
istraživanja mreža stajališta bila je znatno gušća
i detaljno su se po segmentima lokaliteta upisivali elementi
(segment predstavlja liniju između dva stajališta
i u obrazac se unose podaci koji se odnose na elemente
koji se nalaze isključivo između dva susjedna stajališta
koja ga omeđuju).


Dodatni obrazac (obrazac br. 2) imao je zadaću
dopune podataka iz obrasca 1, njime su evidentirani
još neki važni elementi za određivanje staništa dabra.
Taj se obrazac ispunjavao na stajalištu i podaci koji
se nalaze u obrascu vezani su isključivo za jedno određeno
stajalište.


U obrazac br. 2. unošeni su slijedeći elementi:
stajalište br., obala — niska, visoka — strma, umjerena,
blaga, širina vodotoka (m), uvjeti ishrane — ljeti (1—5)
i zimi (1—5), uvjeti za nastambu — humku (1—5) i
jamu (1—5), značaj za šumarstvo, uzgoj i selekciju, i
napomena.


Na svakom stajalištu čiji razmak ovisi o nizu čimbenika,
a najviše o homogenosti elemenata na vodotoku
i uz njega, bilježeni su podaci o karakteru obale,
širini vodotoka (vodene površine), uvjetima ishrane
kroz cijelu godinu i mogućnostima podizanja jednog
od tipova nastambi dabra. Pozornost je usmjerena i
na mogući negativan utjecaj na uzgoj priobalnih sastojina,
obzirom da se uglavnom radi o površinama obraslim
vrbama i topolama, te na selekciju mekih listača
koja je prisutna na širem prostoru Posavine i Podravine.


Tijekom rada, odnosno detaljnog obilaska i istraživanja
svih dijelova i detalja u svakom lokalitetu, paralelno
su ispunjavana oba obrasca. Na stajalištima je