DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*151.2 (497.13) (Castor fiber L.) Šumarski list CXVIII (1994) 17


POTENCIJALNA STANIŠTA DABRA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ
I MOGUĆNOST NJEGOVOG PONOVNOG NASELJAVANJA


POTENTIAL HABITATS OF THE BEAVER IN CROATIA
AND THE POSSIBILITY OF ITS RE-INHABITATION


Marijan GRUBEŠIĆ*


SAŽETAK: Povijesni areal dabra obuhvaća cijelu Hrvatsku. No kao i
u cijeloj Europi, tako i u Hrvatskoj nestaje iz svojih staništa koncem 19. st.
Praznina u njegovim staništima popunjava se već dvadesetih godina ovog
stoljeća akcijom ponovnog naseljavanja. Dabar je uspješno ponovno udomljen
u većini zemalja zapadne Europe, pa se pretpostavlja da i u Hrvatskoj postoje
uvjeti za naseljavanje dabra. Istraživanja aktivnih dabrovih staništa u Bavarskoj
dala su osnovu za početak istraživanja potencijalnih staništa u Hrvatskoj.
Tijekom 1993. godine provedena su preliminarna i detaljna istraživanja nekoliko
lokaliteta u Posavini i Podravini kao potencijalnih staništa dabra. Nakon
strogih kriterija u ocjeni staništa došlo se do saznanja da u Hrvatskoj postoje
izuzetno povoljna staništa za dabra, te da bi eventualna reintrodukcija ove
životinjske vrste, prema iskustvima drugih zemalja, trebala imati pozitivan
ishod.


Ključne riječi: dabar, reindtrodukcija, potencijalna staništa, obalna
vegetacija


UVOD


Povijesni areal dabra (Castot fiber L.) prostire se rasprostranjen u cijeloj Hrvatskoj potvrđuju brojni tona
površini gotovo cijele Europe. Do danas nedovoljno ponimi (nazivi mjesta koji u korijenu imena imaju riječ
razjašnjeni uzroci doveli su do naglog pada brojnosti dabar ili bobar) (Korenči ć 1979).
te vrste tijekom 17. i 18. stoljeća u cijelom području


Dvadesetih godina ovog stoljeća počinje postupno


rasprostranjenja. Rezultat negativnog trenda kretanja


vraćanje dabra u prvobitna staništa. Ta akcija počinje


brojnog stanja dabrova bio je nestanak tog najvećeg


u Švedskoj 1922. godine, slijedi je Finska, a nakon


glodavca sjeverne polutke u 19. stoljeću s većine vode


drugog svjetskog rata i ostale zemlje zapadne i srednje


nih površina u Europi. U 20. stoljeću nalazimo dabra


Europe (Švicarska, Njemačka, Austrija i druge).


kao autohtonu vrstu na samo četiri odvojena lokaliteta


Dabar više nije u tako nepovoljnom položaju kao


u Europi: (1) Francuska — na rijeci Rhone, (2) Nje


što je bio početkom ovoga stoljeća, ali se još uvijek


mačka — na rijeci Elbi (Laba), (3) Norveška — u


nalazi na popisu najugroženijih vrsta u zapadnoj Euro


južnom dijelu i (4) Rusija na nešto širem području


pi. Radi ilustracije napominjemo da je na osnovi netom


(Fraye 1978). (Karta 1)


završenih istraživanja u Bavarskoj registrirano između
800 i 1200 jedinki na oko 200 aktivnih lokaliteta.


Pisani dokumenti svjedoče o obitavanju dabra na
prostoru Hrvatske sve do konca 19. stoljeća, a na Zbog činjenice da dabar danas obitava u Austriji
početku 20. stoljeća više se ne spominje niti kod nas i susjednoj Mađarskoj, bilo bi poželjno da se kao vrsta
(Kesterčane k 1896, Hirt z 1938). Da je bio šire ponovno vrati i u staništa Hrvatske.


* mr. se. Marijan Grubešić, Šumarski fakultet, Zagreb.