DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 16     <-- 16 -->        PDF

SI. 5: Kretanje koncentracija magnezija i sumpora u SI. 6: Kretanje koncentracija željeza i mangana u
Ušću lužnjaka tijekom 1990. i 1991. Ušću lužnjaka tijekom 1990. i 1991.
Fig. 5: Changes in the Concentrations of Magnesium Fig. 6: Changes in the Concentrations of Iron and
and Sulphur in the Leaves of Pedunculate Oak Manganese in the Leaves of Pedunculate Oak
During 1990-1991 During 1990-1991
n i sl"i J
Uli 3.stupanj P I 3, stupanj
B.3 y
8.2S r
a.z
HgZ8.15f-
cippm ^
6,1168
i
8,85 56n


, J_.1 II i.l.l. .1 I.I.I.I I....I. .. i. .1,1 1,1-i, ,LLLU—U ill,1,1 Li t f-il 11 t*1 i-!)´>—\< i|L-l> +>*! J **


till Mil
Iljesec Iljesec


VII mi


156
NVppis


i—l-i i|´,ij—[´ i|t,if


Ml Mil


MI mi


iljesec Hjesec


SI. 7: Kretanje koncentracija cinka u Ušću lužnjaka
tijekom 1990. i 1991.


Fig. 7: Changes in the Concentrations of Zinc in the
Leaves of Pedunculate Oak During 1990-1991


[ 1 1.stupanj


F] 3. stupanj


38


2S


i´ W !i—h


MI MI.


Iljesec


LITERATURA


Baule, H., 1984: Zusammenhange zwischen Nahrstoffver-Komlenović, N., Cestar, D., 1984: Istraživanje stanja
sorgung und Walderkrankungen. Allgemeine Forst ishrane lužnjaka (Quercus robur L.) u utvrđenim eko-
Zeitschrift Nr. 30/31, 1-4. loško-gospodarskim tipovima šuma u R Hrvatskoj.
Šumarski institut, Jastrebarsko, radovi 59.


Hiittl, R., F., 1986: Forest decline and nutrional disturban


ces. XVII World IUFRO Congress, Ljubljana. Komlenović, N., Pezdirc, N., 1987: Koncentracija sumpora
u lišću nekih vrsta drveća u Istri i Hrvatskom


Komlenović , N., 1973: Koncentracija hraniva u iglicama primorju. Šumarski list, 1—2, 5 — 17.
kao indikator stanja ishrane kultura obične smreke


Komlenović, N., Rastovski, P., 1992: Research of Nu


(Picea abies Karst.), Disertacija, Sveučilište u Zagre


trional Status of Silver Fir (Abies alba, Mill.) of


bu.


Different Damage Degree. 6. IUFRO-Tannensympo


Komlenović, N., 1989: Utjecaj S02 i nekih drugih polu


sium, Zagreb, 183-190.


tanata na šumsko drveće s posebnim osvrtom na R


Komlenović, N., Mayer, B., Rastovski, P., 1990:


Hrvatsku. Šumarski list, 6-8, 243-260.


Opterećenost kultura crnog bora (Pinus nigra Arn.)
Komlenović , N., 1992: Fiziologija i prehrana šumskog na području Istre, sumporom i teškim metalima. Šudrveća.
Šume u Hrvatskoj, 121-130. marski list, 11-12, 451-461.