DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 76     <-- 76 -->        PDF

PROSLAVA 200-te OBLJETNICE ROĐENJA JOSIPA RESSELA


Proslava 200-te obljetnice rođenja Josipa Ressela nakon dvogodišnjih priprema
pod naslovom »Savjetovanje Ressel — Kras jučer i danas« održana je 23. i 24.
rujna 1993. godine na području nekadašnjeg rada Ressela.


Organizatori proslave bila su šumarska društva Austrije (Oesterreichischer
Forstverein), Hrvatske (Hrvatsko šumarsko društvo), Italije (Regione autonoma
Friuli — Venezia Giulia, Direzione regionale della foreste e dei parchi) i Slovenije
(Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije). Zveza je
bila i izvršni organizator proslave


Pokrovitelji proslave bili su predsjednik Republike Milan K u č a n i radna zajednica
ALPE-JADRAN.


Cjelokupna proslava sastojala se od tematskog dijela tj. referata o Josipu Resselu
i o kraškoj problematici, od ekskurzija i otkrivanja spomenploče Josipu Resselu.


TEMATSKI DIO


Tematski dio, tj. referati, održan je 23. rujna u Portorožu s referatima o radu
i značaju Josipa Ressela prijepodne i referatima o »Kras jučer i danas« poslije
podne te završnom večerom sudionika.


Savjetovanje je otvorio predsjednik Zveze društev inženirjev in tehnikov gozdarstva
in lesarstva Slovenije prof. dr. Milan Hočeva r a slijedili su govori
predsjednika Republike Slovenije Milana K u č a n a, državnog sekretara za šumarstvo
mr. Franza F e r 1 i n a te pozdravi predstavnika šumarskih društava Hrvatske,
Italije, Austrije, Bavarske i Mađarske. U ime Hrvatskog šumarskog društva
nazočne je pozdravio prof. dr. Branimir Prpić .


Kao »najljepši način, da se strukovni nasljednici poklone geniju šumara Josipa
Ressela« izdan je njegov »Plan ponovnog pošumljivanja općinskih zemljišta
u Istri«. Knjigu je predstavio prof. dr. Boštjan A n k o, koji ju je priredio za tisak.
Plan je predočen faksimilom Resselova rukopisa, pisan goticom i tiskan latinicom,
te prijevodi, prema redosljedu u knjizi, na slovenskom, češkom, hrvatskom i talijanskom
jeziku.


»Život i rad J. Ressela iz kuta gledanja četiri države«, kako glasi naslov u programu
prvog dijela rada prikazali su:


Mayer , dr. Friedrich: Dok je još mornarica imala šumu,


P i š k o r i ć, dipl. ing. Oskar: Josip Ressel u hrvatskom šumarstvu,
Johann , dr. Elisabeth: Šumar Josip Ressel,
Staccioli , dr. Valerio: Ressel izumitelj brodskog vijka,
Sambolek , dipl. ing. Miroslav: Brodovi, njihovi vijci i šumar Joseph Ressel.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 77     <-- 77 -->        PDF

U drugom dijelu rada pod naslovom »Kras jučer i danas« o temi su govorili:


Mlinšek , prof. dr. Dušan: Slovenski kraški prostor — laboratorij s prikazom
zdrave revitalizacije sa seoskim sačuvanim prostorom,
P r p i ć, prof. dr. Branimir: Turistički, ekološki i ekonomski značaj šuma na krasu,
Čehovin , dipl. ing. Silvo: Razvoj šume na krasu i čuvanje šuma, i
Krav i na, dott. Giuseppe: Gospodarenje goričko-tršćanskim krasom, današnje


stanje i perspektiva.


Programom predviđeni referat prof. dr. Herberta K i 11 i a n a »Od uzora do
pobunjenika«, zbog bolesti autora nije održan, ali je objavljen u časopisu Osterreichische
Forstzeitung, br. 9/1993.* U istom broju objavljeni su i referati dr. Mayera
i dr. E. Johann te sažeci referata Ing. Piškorića i prof. dr. Prpića.


Na zajedničkoj večeri održanoj u hotelu Slavije govorili su prof. Hočevar i
dipl. ing. Bertman BI in, predsjednik Austrijskog šumarskog saveza.


Prof. Hočevar zahvalio je svim aktivnim i pasivnim sudionicima proslave i
odao priznanje organizatoru regate Lošinj — Portorož, koja je održana u čast
proslave. Tijekom večeri više pjesama s temama o šumi, šumarima, lovcima i si.,
otpjevao je muški zbor iz Dekana (poviše Kopra) i grupa Balun iz Vodnjana.


DAN EKSKURZIJA


Od sedam ekskurzija koje su bile u programu, četiri su bile u Sloveniji na
području slovenskog krasa, dvije u Hrvatskoj u Istri, a jedna na području i okolici
grada Trsta.


Jedna ekskurzija pod vodstvom dipl. ing. Radovana L u k a č i ć a održana
je na Brijunima a druga, pod vodstvom dipl. ing. Đure Ma r koje , bila je
na potezu Motovunska šuma — Istarske toplice — akumulacija Botonega — Motovun
— šuma Kornerija. Informacije o lokalitetima koje posjećuju ekskurzije objavljeni
su u već navedenom broju Oesterreichische Forstzeitung i to Ing. Lukačića
pod naslovom Brioni — otoci ljepote i mira, te ing. Markoja pod naslovom
Hrvatski kras. Hrvatski kras u odnosu na slovenski, jer je u tekstu prikazana Uprava
šuma Buzet, Motovunska šuma s posebnim osvrtom na tartufe, grad Motovun,
akumulacija Botonega i šuma Kornerija.


Ekskurzijom je obuhvaćen grad Motovun, jer je u njenom otkrivanju spomen
ploča na kući u kojoj je Ressel stanovao za svog službovanja u tom gradu. Na
ploči, koju je otkrio Oskar Piškorić, nalazi se sljedeći tekst:


JOSIP RESSEL, šumar i izumitelj
1793—1993.


Povodom 200-te obljetnice rođenja postavlja se ova spomen ploča u
znak priznanja za višegodišnji doprinos unapređenju šumarstva u
Hrvatskoj.


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO


535
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Otkrivanju ploče bio je uz ostale nazočan i općinski načelnik Motovuna dipl.
ing. Ivan Benčić , koji je sudionicima predstavio grad i priredio koktel.


Istarski dio proslave organizirali su kolege šumari iz Uprave šuma Buzet na
čelu s upraviteljem dipl. ing. Mladenom Čalct a te, već naprijed navedene, i dr.
Đuro K o v a č i ć.


Sudionici iz Hrvatske bili su smješteni u Umagu, a za ugodan boravak i kolegijalno
druženje zahvaljuju navedenim kolegama.


Bilježimo, da su referati prof. Prpića i ing. Piškorića bili vrlo dobro primljeni
i od inozemnih sudionika. Nažalost ne može se mimoići činjenica da u referatima
tehničara nije bio dovoljno naglašen značaj Resselovog vijka ni s tehničkog a još
manje s ekonomskog stajališta. Svjetski značaj izuma brodskog pogonskog vijka
naglasio je predsjednik M. Kučan, iako je i on veći dio govora posvetio Resselu
kao šumaru.


Oskar Piškurlć


JOSIP RESSEL, ŠUMAR I IZUMITELJ
(Govor na otkrivanju spomen-ploče u Motovunu 24, rujna 1993.)


Okupili smo se danas u ovom ponosnom istarskom, dakle i hrvatskom gradu,
kao dijela aktivnosti za upoznavanje i odavanje priznanja Josipu Resselu, šumaru
i izumitelju. Ressel je rođen prije 200 godina, 29. lipnja 1793´. godine, u češkom
gradiću Chrudimu u središnjoj Češkoj, a život završio 10. rujna 1857. godine u
Ljubljani, kamo je poslovno došao iz Trsta, njegovog službenog sjedišta kao mornaričkog
šumarskog intendanta.


Josip Ressel po zvanju i zanimanju bio je šumarski stručnjak, ali i mnogostruki
izumitelj. Šumarske nauke polazio je u Šumarskom zavodu (školi) u Mariabrunn-
u kod Beča i 1816. godine završio dvogodišnji tečaj. Ovo školovanje omogućila
mu je stipendija iz osobnih sredstava austrijskog cara Franje I. Prvo mjesto
dobiva 1817. godine kao okružni šumar u Pleterju (Slovenija) odakle nakon četiri
godine prelazi u Provincijsku upravu državnih dobara za Primorje u Trstu. Ova
Uprava bila je nadležna za područje tadašnjeg Carskog namjesništva u Trstu, odnosno
ilirsku provinciju Istru iz doba Napoleona tj. od Soče preko današnjeg
Slovenskog primorja i Istre do kvarnerskih otoka (Krka i dr.). Iz ove Uprave
1838. godine prelazi u Mornaričku upravu, brodograđevnu jedinicu tj. jedinicu kojoj
je bila zadaća nabava brodograđevnog drva. Tim poslom ostao je i dalje vezan
za Istru, ali i dalju Hrvatsku sve do Požeške doline, do šuma Kutjevačkog vlastelinstva.


Kakve su veze Ressela s Motovunom? Bio je višegodišnji stanovnik ovoga
grada. Najprije kao upravitelj državnih šuma u Istri i na otoku Krku i šume


* U tom referatu stoji:
Kao što o mnogim znamenitim ljudima postoje legende tako se i kroz Resselov životopis provlači
legenda o stipendiji cara Franje I. koju je dobio posredstvom svog rođaka Jelineka, osobnog carevog
sluge. Istina je da je Ressel dobio stipendiju u visini 400 forinti godišnje iz osobnih carevih sredstava,
ali prema dokumentaciji u Bittschrifrenprotokollbuch-u (urudžbeni zapisnik molbi upućenih kabinetu)
tek po drugoj molbi nakon prvog semetra uz prilog dokaza o izvrsnom uspjehu školovanja). Stipendiju
je Ressel dobio za dvije školske godine, a kada je stekao znanje »šumara« treću stipendiju nije dobio,
a ona je davala zvanje za rukovodeće položaje šumarske struke. Međutim, kako su radovi Ressela dokazivali,
on je i bez toga bio vrli stručnjak.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Dletvo kod Klane, a zatim kao predsjednik Mornaričke šumarske agenture u Motovunu.
Stoga se današnja svečanost prvenstveno odnosi na rad Ressela kao šumara
i to posebno iz ovog sjedišta.


Kao upravitelj u Motovunu prvenstveno se brinuo o Motovunskoj šumi. Ne
samo brinuo nego i borio za njezin opstanak. Najprije protiv nakane da se pola
šume iskrči i pretvori u pašnjak s ciljem da erar dođe do novca a zatim da se
spriječi njezino zatrpavanje nanosima rijeke Mirne. Kako Motovunska šuma, osim
manjeg dijela iskrčenog za vrijeme talijanske vladavine između dva svjetska rata,
i danas postoji možemo zaključiti da je Resselovo zauzimanje za njezin opstanak
bilo uspješno. Ressel je počeo gospodariti Motovunskom šumom mimo ondašnjih
krutih školskih shema i protiv onih, koji su bili »gluhi za razloge a slijepi za brojke
«, kako je sam napisao u svojoj »Povijesti mornaričkih šuma« i time došao u
sukob s pretpostavljenima. To je bio i razlog da je prešao u službu Mornaričke
uprave. Međutim, prema nekim bilješkama namjeravao je prijeći u Zadar, dakle
Carskom namjesništvu za Dalmaciju na čisto šumarske poslove.


Ressel je izradio i elaborat »Plan o ponovom pošumljivanju općinskih zemljišta
u Istri«. Prvenstvena namjena tih pošumljivanja bila je uzgoj hrastovih stabala
za brodograđevne svrhe, ali je naglasio da će se tim pošumljivanjima poboljšati
i ispaša za stoku istarskog seljaka. I u tom elaboratu ide samostalnim putem u
kojem šumu promatra i zbog njezinih općekorisnih funkcija a ne samo kao izvora
/.a drvo. Po svojim navodima Ressel je preteča današnjem ekološkom gledanju prirode.
Dakle, gotovo prije 150 godina, Ressel je razmišljao poput današnjeg čovjeka
da zahvati u prirodi budu u skladu s njezinim zakonima razvitka i opstojnosti.


Na početku označismo Ressela njegovim zanimanjem i kao izumitelja. Kao
izumitelja stoga, što je to zapravo druga grana njegove djelatnosti. Izumima Ressel
se bavio cijeloga života, jer je pored pogonskog brodskog vijka imao cijeli
niz izuma i originalnih zamisli u svojim elaboratima. Brodski je vijak samo njegov
najznačajniji izum, izum za koji je sam Ressel predviđao, da će omogućiti preplovljavanje
Atlantika, razmaka između Europe i Sjeverne Amerike, za šest do
sedam dana! Izum, koji mu je donio mnogo gorkih trenutaka, a priznanje je
dobio tek po smrti. Naime, njegova udovica primala je mirovinu u visini njegove
plaće umjesto mnogo manju koja bi joj po propisima pripadala. Priznanje deset
godina po njegovoj smrti odao je admiral Tegetthof, koji je rekao, da je talijansku
mornaricu u borbi kod otoka Visa pobijedio zahvaljujući što su njegovi brodovi
imali pogon na Resselov vijak.


Od brojnih drugih izuma spomenimo samo neke. Tako je patentirao valjaonicu
vrućeg željeza te proizvodnju kugličnih i valjkastih ležaja, predlaže korišćenje
pneumatskih naprava za izvlačenje ugljena i rudača iz rudnika pa i prijenos istim
načinom pošte od Trsta do Beča (udaljenost 568 km) i to ukapanjem cijevi u zemlju.
U nastojanju da pomogne istarskom seljaku konstruira novi tip pluga, planira
pogon mlinova, pilana i crpaljki za vodu pomoću vjetra a predlaže i načine konzerviranja
hrane, mesa i brašna. ltd., ltd.


Ne smiju se mimoići ni Resselovi prijedlozi na ekonomsko-socijalnom području,
što je izložio u brošuri izdatoj 1848. godine u Trstu na vlastiti trošak. Navodimo
samo one za malog čovjeka kao osiguranje novca vlasnicima nekretnina za poboljšanje
njihovog gospodarstva i kuća, javno osiguranje vlasničkih nekretnina od
šteta požara i vode, a stoke od zaraznih bolesti, pa osnivanje ubožnica te stipendiranje
školovanja nadarene siromašne omladine.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 80     <-- 80 -->        PDF

U svojoj Povijesti mornaričkih šuma Ressel posebno spominje i općinu Motovun.
Naime, piše da je motovunska općina svojedobno pridržala pravo drvarenja
iz najbližih dolinskih šuma kao dovoljne površine za podmirenje potreba
stanovništva općine. Od posebnih dokumenata u mletačkom arhivu pronašao je
samo jedan — »o prodaji građevnog drva družini Flego iz Motovuna za neki mlin«,
pa iz toga zaključuje da su se tijekom 300 godina i ostali Motovunjani opskrbljivali
drvom iz tog dijela dolinske hrastove šume.


Ukratko, Ressel zavređuje da bude i ovdje, u Motovunu, trajno obilježen za
potsjećanje kako stanovnika ovog grada tako i svakog namjernika. Zato i Hrvatsko
šumarsko društvo postavlja ovu spomen ploču s natpisom »Josipu Resselu,
šumaru i izumitelju« na trajni spomen!


Oskar Piškorić