DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


ZNANSTVENI SIMPOZIJ FLORA I VEGETACIJA HRVATSKE
U POVODU STOTE OBLJETNICE ROĐENJA AKADEMIKA
IVE PEVALEKA HRVATSKOG BOTANIČARA


Obljetnice su prilika da se za kratko prisjetimo pojedinih događaja, ustanova
ili ličnosti značajnih za povijest, kulturu, znanost — uopće značajnih za
sveukupni prosperitet naroda. Hrvatski narod brojčano nije velik, ali se i on
može podičiti povijesnim događajima, starošću svojih gradova, značajem svojih
institucija, posebno mnogobrojnim pojedincima koji su na raznim poljima
ljudskoga uma postigli svjetske uspjehe.


Upravo se je tako 1993. godine navršilo stotinu godina od rođenja hrvatskoga
botaničara, akademika Ive Pevaleka , dugogodišnjeg profesora botanike
na Gospodarsko-Šumarskom, Poljoprivredno-Šumarskom i napokon na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tim je povodom Šumarski fakultet
uz suradnju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Agronomskog fakulteta
i Javnog poduzeća »Hrvatske šume«, organizirao znanstveni simpozij pod motom
»Flora i vegetacija Hrvatske«, kao prilog povijesnoj valorizaciji hrvatske
botaničke znanosti i sveučilišne nastave.


Simpozij je održan od 20. do 22. svibnja 1993. godine — njegov svečani dio
održan je u Koprivnici i Novigradu Podravskom, rodnom mjestu akademika
Pevaleka, a znanstveni dio je održan u Koprivnici. Da je simpozij uspio onako,
kako su to ocijenili mnogobrojni sudionici i gosti svakako je najveća zasluga
šumarskih djelatnika Uprave šuma Koprivnica i Šumarije Koprivnica koji su u
svakoj prilici bili na usluzi Organizacijskom odboru simpozija u nizu poslova
koje je trebalo izvršiti u razmjerno kratkom vremenu.


Svečani dio Simpozija (20. svibnja) svojom su nazočnošću uveličali gospodin
ministar poljoprivrede i šumarstva, ing. Ivan Tanaj, akademik Mirko Vidaković,
predsjednik počasnog odbora Simpozija, ujedno predstavnih Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti, prof. dr. Mladen Figurić, dekan Šumarskog
fakulteta, prof. dr. Slavko Matić, prodekan Šumarskog odejla, prof. dr. Milan
Glavaš, predstojnik Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta,
prof. dr. Đurđica Vasilj, dekan Agronomskog fakulteta, ing. Josip Dundović, direktor
Javnog poduzeća »Hrvatske šume«, dr. Joso Gračan, direktor Šumarskog
instituta u Jastrebarskom, te domaćini — gradonačelnik grada Koprivnice,
gospodin Vinko Špičko i generalni direktor Prehrambene industrije »Podravka
«, gospodin Zvonimir Majdenčić.


Pozivu se je odazvao kao posebno dragi gost i sin akademika Ive Pevaleka,
gospodin doktor Branko Pevalek.


Poslije dijela svečanosti koji je održan u Koprivnici, sudionici su se uputili
u Novigrad Podravski, gdje je sudionike pozdravio načelnik općine Novigrad
Podravski gospodin Ivan Crikvenec. Uz prigodni umjetnički program što su ga
izveli učenici osnovne škole »Blaž Mađer« iz Novigrada Podravskog, pod rav


531
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 74     <-- 74 -->        PDF

nanjem profesorice Ane Mihoković, u lijepo uređenom perivoju škole otkrivena
je spomen-ploča, ugrađena u kamenu gromadu nedalekog griča Kalnika, kao
trajni spomen na akademika Ivu Pevaleka. Svečani dio Simpozija završio je u
ugodnom druženju do kasno u noć.


Za znanstveni dio Simpozija (21. svibnja) odazvali su se svojim znanstvenim
prilozima botaničari Hrvatske i Slovenije i time doprinjeli uspjehu znanstvenoga
dijela Simpozija. Iz Hrvatske su se pozivu odazvali znanstvenici Šumarskog,
Agronomskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, te Šumarskog instituta, a
iz Slovenije su u radu Simpozija sudjelovali akademik Mitja Zupančič, dr. Lojze
Marinček i dr. Andrej Seliškar iz Znanstvenoraziskovalnoga centra »Jovan Hadži«
Slovenske akademije znanosti in umetnosti u Ljubljani, kao i prof. dr. Tone
Wraber i mr. Nejc Jogan iz Biološkog instituta Biotehniške fakultete u Ljubljani.
Ukupno je bilo održano 28 znanstvenih priopćenja.


Zadnji dan (22. svibnja) održana je stručna, botanička ekskurzija na Đurđevačke
peske, jedinstveni prirodoznanstveni fenomen Republike Hrvatske, a završni
dio Simpozija održan je ponovno u Koprivnici, u ugodnoj atmosferi izletišta
»Crna gora«, slično onako kao što su »mudrim razgovorima uz jelo i
piće« svoje »simpozione« održavali stari Grci.


Organizacijskom su odboru, bilo kao njegovi članovi, bilo kao dužnosnici pojedinih
ustanova tijekom čitavoga vremena priprema Simpozija pružali nesebičnu
pomoć ing. Anđelko Serdarušić, upravitelj Uprave šuma Koprivnica i njegov
privremeni zamjenik ing. Dražen Videc, te ing. Marijan Šajfer, upravitelj
Šumarije Koprivnica, kao odgovorni rukovoditelji institucija koje su preuzele
organizacijske poslove na terenu. Najveći organizacijski teret podnio je ing.
Jadranko Vlahinja, nositelj najvećega dijela aktivnosti i zaduženja u Koprivnici
i neposredni pokretač i izvršitelj mnogobrojnih predviđenih i nepredviđenih
poslova tijekom čitavoga razdoblja priprema i trajanja Simpozija, član organizacijskog
odbora iz Šumarije Koprivnica, te ing. Stjepan Ivaniš, član organizacijskog
odbora iz Uprave šuma Koprivnica koji je u nizu prilika bio sudionicima
Simpozija požrtvovni domaćin.


U pojedinim dijelovima organizacije nesebično su Organizacijskom odboru
pomagali prof. Marko Mihoković, ravnatelj osnovne škole »Blaž Mađer« u Novigradu
Podravskom, za postavljanje spomen-obilježja i uzorno uređenje perivoja,
prof. Ana Mihoković pripremila je sa školskom djecom prigodni umjetnički
program, prof. Ivan Zvonimir Senjan iz Virja i »Filatelističko društvo
Virje« izdali su svečanu, prigodnu poštansku omotnicu s prigodnim sadržajem,
a dr. Radovan Kranjčev, direktor gimnazije u Koprivnici i ing. Mirko Kovačev,
upravitelj Šumarije Đurđevac, uključili su se u organizacijske poslove oko stručne
ekskurzije na Đurđevačke peske.


Napokon, novčanim su sredstvima uspjehu Simpozija pripomogli Javno poduzeće
»Hrvatske šume«. Zavod za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta
i Agronomski fakultet. Prehrambena industrija »Podravka« stavila je sudionicima
Simpozija na raspolaganje svoju uzorno uređenu, svečanu dvoranu i
počastila sudionike u svom lijepo uređenom restoranu društvene prehrane.


Organizacijski odbor Simpozija svima najsrdačnije zahvaljuje, a to je u
pismenom obliku bio učinio i Šumarski fakultet, organizator Simpozija »Flora
i vegetacija Hrvatske«.


Prof. dr. Ivo Trinajstić


532
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 75     <-- 75 -->        PDF

PRIOPĆENJA NA SIMPOZIJU FLORA I VEGETACIJA HRVATSKE


TRINAJSTIC, I.: Akademik Ivo Pevalek (1893—1967) — u povodu 100-godišnjice rođenja
RAUS, Đ., T. ĐURIŠIĆ: Flora specijalnog botaničkog rezervata Mali Kalnik (prethodno priopčenje)
REGULA, LJ.: Neke florne osobitosti zagorske Ravne gore
HULINA, N.: Flora istočnog dijela Medvednice
SEGULJA, N.: Neke osobitosti flore nacionalnoga parka Plitvička jezera
TOPIC, J.: Korovna flora Podravine
PAVLETIC, ZL, Z. LIBER: Analiza distribucije crnog graba (Ostrya carpinifolia Scop.) u dinarskom


području
DUBRAVEC, K. D.: 0 raširenosti vrste Echinocystis lobata (Michx.) Torr, et Gray u Hrvatskoj
WRABER, T.: Carlina fiumensis Simonk,, endemit hrvaške flore
TRINAJSTIC, I.: Rodovi Degenia Hayek i Pevalekia Trinajstić (Brasicaceae) — planinsko-sredozemna


alopatrička diferencijacija
JOGAN. N.: Phleum bertolonii DC. tuđi na Hrvaškem
MITIĆ, B.: Taksonomski značaj morfološko-anatomskih karakteristika listova roda Iris L. (Iridaceae)
FRANJIC, J.: Odnos dužine i širine plojke lista kao pokazatelj varijabilnosti hrasta lužnjaka (Quercus


robur L.)
KAJBA, D.: Neke karakteristike hibrida B. x blatusae (»Blatusae«) Pevalek, corr. (— B. pendula Roth
x B. pubescens f. Blatusae Pevalek)


LOVASEN-EBERHARDT, Ž.: Palinofloristička istraživanja kontinentalnog dijela Hrvatske


ZUPANCIC, M., A. SELISKAR: Fitocenoze hrvaških avtorjev v Sloveniji
LUKAĆ, G.: Sinekološki pristup metodama fitocenoloških istraživanja


RAUS, D.: Vegetacija ritskih šuma Podravine u okolici Legrada na ušću Mure u Dravu
MARINCEK, L.: Prispevek k poznavanju sintaksonomije ilirskih gozdov belega gabra
SUGAR, I.: As. Pistacio-Rhamnetum alaternus Sugar 1985 u biljnom pokrovu Hrvatske
MARKOVIC, LJ.: Fitocenološka pripadnost sastojina čičoke (Helianthus tuberosus L.) u zapadnoj Hrvat


skoj
MATIĆ, S.: Uloga pionirskih vrsta drveća u biološkoj pripremi staništa
PRPIC, B„ SELETKOVIC, Z., IVKOV, M., I. TIKVIĆ: Utjecaj sklopa krošanja na intercepciju u po


plavnoj šumi hrasta lužnjaka (Genisto-Quercetum roboris Horv., 1938) u stacionaru Opeke
LINDIC, V., VRBEK, B., J. MEDVEDOVIC: Ekološko-gospodarski tipovi šuma srednje Podravine
PERNAR, N., J. VUKELIC: O nekim odnosima između kemijskih svojstava tla i sastava prizemnog


rašća u bukovim šumama istočnoga Kalnika
VUKELIC, J., M. ORŠANIC: Vegetacijske i šumsko uzgojne značajke specijalnoga rezervata šumske


vegetacije »Ponikve« na Medvednici
ŠPANJOL, 2.: Problematika nacionalnih parkova u Republici Hrvatskoj
KRANJCEV, R.: Neke vegetacijske i florističke osobitosti koprivničko-đurđevačke Podravine