DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 61     <-- 61 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*639.1 (914/497.13) Šum. list CXVII (1993) 519


STANJE FARMSKOG UZGOJA DIVLJACI U EUROPI


Dominik RAGUŽ, Marijan GRUBEŠIC*


SAŽETAK: Međunarodni seminar o farmskom uzgoju divljači
u Europi održan je od 14—17 rujna 1993. godine u Nitri (Republika
Slovačka), a dao je prikaz stanja i perspektive farmskog uzgoja
divljači.


Posebno je značajan razvoj farmi za uzgoj jelenske divljači,
jer je ta divljač najbrojnija u dosadašnjem uzgoju, a ima i najbolju
perspektivu u farmskom uzgoju. Razvoj farmskog uzgojadivljači u Europi datira od početka osamdesetih godina ovog stoljeća
te u proteklih 12—13 godina, a u nekim zemljama i znatno
manje, postignuti su vrlo dobri rezultati. Prema podacima za 1991.
godinu u nekoliko zemalja gdje je najrazvijeniji farmski uzgoj bilo
je 5.926 farmi, s oko 156.700 grla jelena lopatara i običnog jelena.


Ključne riječi: farme, farmski uzgoj, jelen lopatar, jelen
obični.


UVOD


Farmski uzgoj divljači posljednjih godina pokazuje tendenciju razvoja
kako u zemljama Europe tako i u zemljama na drugim kontinentima. Ciljevi
takvog uzgoja divljači različiti su u pojedinim zemljama. Najviše farmi osnovano
je zbog proizvodnje mesa. Divljač se uzgaja u farmama i zbog
proizvodnje visokotrofejnih grla i povećanja odstrelne kvote. U farmama
se uzgajaju prvenstveno jelen lopatar, jelen obični, divlje svinje, zatim fazani,
jarebice i divlje patke. Postoje i farme krznaša, u kojima se uzgajaju
nutrije, vidrice, polarne i srebrne lisice pa čak i farme nojeva, zbog proizvodnje
krzna i koža.


SEMINAR O FARMSKOM UZGOJU DIVLJAČI


S ciljem da se sagleda stvarno stanje farmskog uzgoja divljači u Europi
te da se ostvari bolja suradnja u domeni ove djelatnosti, održan je od


14. do 17. rujna 1993. godine u Nitri (Republika Slovačka) međunarodni
seminar o farmskom uzgoju divljači u Europi. Organizator seminara bio
je FAO — regionalni ured za Europu. Tom se prilikom u Nitri okupilo 38
* Prof. dr. Dominik Raguž, mr. Marijan Grubešić, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu


ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 62     <-- 62 -->        PDF

stručnjaka iz 17 zemalja. Pored predstavnika europskih zemalja bili su nazočni
i stručnjaci iz Novog Zelanda i SAD.


Tijekom seminara razmatrana su sva važna područja u farmskom uzgoju
divljači kao što su uzgojne metode, zdravstvena zaštita, reprodukcija
divljači te ekonomska i marketinška pitanja.


Na početku rada seminara predstavljeno je stanje farmskog uzgoja divljači
na prostoru Europe u 1991. godini Iako se podaci odnose samo na dio
europskih zemalja dok se farmski uzgoj divljači, više ili manje razvijen,
susreće u svim europskim zemljama, oni su ipak svojevrsni pokazatelj
trenda kretanja te djelatnosti u Europi.


FARMSKI UZGOJ DIVLJACI U EUROPI


Životinjske vrste koje se uzgajaju ili se mogu uzgajati u farmskom
uzgoju su brojne ali samo neke zauzimaju relativnu i apsolutnu većinu u
samom uzgoju. Prikaz stanja farmskog uzgoja jelenske divljači u Europi
(graf. 1) potvrđuje dominaciju jelena lopatara (Dama dama L.,) i običnog
jelena (Cervus elaphus L.) u odnosu na ostale vrste iz porodice Cervida
(SI. I)1


Slika 1. Proporcionalni odnos vrsta iz porodice jelena u farmskom uzgoju u
pojedinim europskim zemljama


Postoje velike razlike u dostignućima iz oblasti farmskog uzgoja divljači
i orijentaciji ka toj djelatnosti među europskim zemljama. To je logična
pojava jer je taj način uzgoja divljači, posebno krupne, relativno
noviji. Naime, tek se u proteklih 10 do 15 godina broj farmi i broj grla


1 Slike preuzete iz: Barloš, L. & Šiler, J., 1993: Survey of Game Farming in
Europa.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 63     <-- 63 -->        PDF

u farmskom uzgoju višestruko povećao, a od tada se i ozbiljnije pristupa


takvom načinu uzgoja.
Prikaz koncentracije grla jelenske divljači u farmskom uzgoju dat je
na priloženoj karti Europe (slika 1). Na karti je vidljivo da vodeće zemlje
u farmskom uzgoju — SR Njemačka i Austrija, imaju više od 11 grla na
100 km2 površine (SI. 2).


U
U
Odo 1 JELEN


2 do 5 JELENA


m


6 do 10 JELENA


H


11 i više. JELENASlika 2. Distribucija vrsta iz porodice jelena u farmskom uzgoju na prostoru
Europe (broj na 100 km2)


Veći dio zemalja ima manje od 1 grla jelenske divljači u farmskom
uzgoju na 100 km2 površine. Iz tog podatka proizlazi da u Europi postoje
velike mogućnosti za razvoj farmskog uzgoja divljači. Naravno, cilj uzgoja,
potražnja na tržištu i ekonomski momenti imaju presudnu ulogu za podizanje
farmi, no obzirom na namjenu i broj vrsta koje se uzgajaju postoji
opravdanost za takav uzgoj.


Brojno stanje farmi i broj grlo jelena lopatara i običnog jelena u nekoliko
zemalja Europe pokazuju nam graf 2. i 3. Raspon od npr. jedne farme
u kojoj se uzgaja jelen lopatar pa do impozantne brojke od 3.360 farmi
u SR Njemačkoj govori o razlikama u razvijenosti farmskog uzgoja jelena.
Na žalost, podaci nisu kompletni za cijelu Europu, iako je i u drugim zemljama
koje nisu prikazane (poput Hrvatske), nazočan farmski uzgoj divljači,
a posebno jelena lopatara (SI. 3. i 4).


Kada se zbroje podaci prikazani u prethodnim grafikonima, proizlazi
da u navedenim europskim zemljama postoji 4.645 farmi u kojima se uzgaja
jelen lopatar. Od toga na SR Njemačku otpada 72,3% ukupnog broja farmi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Španjolska


****$9KM


Madžarska
Slovačka
Poljska


Češka


V. Britanija
Francuska
Danska
Italija


Švedska
Njemačka


0 1 2 3


c


HesžL


I|!j20jl


SI SSM


HM;


4 5


r k


-i
3360


J´ 84CT


0 1000 2000 3000
500 1500 2500 3500


Jelen lopatar ^ | Obični jelen Q j


Slika 3. Broj farmi za uzgoj jelena lopatara i običnog jelena u 1991. godini


Španjolska !i®b J I T; «
Madžarska
Slovačka
Poljska


Češka
Norveška


JT55Ö H11 1056


0 400 800 1200
200 600 1000


V. Britanija
57600


0 20000 40000 60000
10000 30000 50000


0biäniielen


Jelen lopatar B Q


Slika 4. Broj grla jelena lopatara i običnog jelena u farmskom uzgoju 1991. godine
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 65     <-- 65 -->        PDF

U tim farmama se uzgaja čak 104.719 grla jelena lopatara (u SR Njemačkoj
55% od ukupnog broja).


Farmski uzgoj običnog jelena u nekim zemljama poput Španjolske,
Mađarske i Velike Britanije ima prioritet u odnosu na uzgoj lopatara, no
u cijeloj Europi on zaostaje za lopatarom po broju farmi i broju uzgajanih
grla. Tako se obični jelen uzgaja na 1.281 farmi s ukupnim brojem od


51.981 komada. U uzgoju običnog jelena prednjače Velika Britanija (300 farmi,
fond od 20.000) i SR Njemačka (840 farmi, fond od 14.400 grla).
Zanimljiv je prikaz porasta broja farmi za uzgoj jelena lopatara i običnog
jelena te broja grla u farmskom uzgoju za razdoblje između 1981. i
1991. godine (SI. 5. i 6).


Iz grafikona je vidljivo da je farmski uzgoj oživio početkom osamdesetih
godina ovog stoljeća, te da je nagli trend porasta farmi i broja grla
zadržen do danas. Zasigurno će inicijativa organizacije FAO, uključujući i
seminar u Nitri, dati poticaj za daljnji rad i ulaganja u farmski uzgoj divljači.


Prikazano stanje odnosi se samo na dvije, istina najzastupljenije, vrste
krupne divljači, iako ni ostale vrste i njihov broj ne smijemo zanemarivati.
Pored uzgoja krupne divljači u farmski uzgoj ubrajaju se i fazanerije, odnosno
centri za umjetni uzgoj pernate divljači. Iz iskustva znamo da je
taj oblik farmskog uzgoja jedan od najstarijih i najbolje usavršen, kako
kod nas tako i u ostalim europskim zemljama.


Kada analiziramo podatke o uzgoju pernate divljači u farmama i njenom
značaju za lovni turizam te kada im pridodamo podatke o farmskom
uzgoju krupne divljači, vidimo da je to vrlo razvijena »industrija« bez
koje bi danas teško mogli zamisliti lovnu djelatnost kod nas ali i u drugim
zemljama.


Glavnina visokotrofejnih grla jelena običnog, jelena lopatara, muflona
i divlje svinje odstrijeljenih posljednjih godina na prostoru Europe potječe
izravno ili neizravno (preko potomaka) iz nekog oblika farmskog uzgoja
divljači.


Lov pernate divljači ne bi imao tako veliki opseg i odstrelnu kvotu da
nema uzgoja u fazanerijama. Fazanerije u Hrvatskoj godišnje proizvode oko


300.000 kljunova fazana, trčki i divljih pataka, koje se uglavnom ispuštaju
u lovišta radi udomljavanja i povećanja odstrelne kvote napose u lovnom
turizmu.
ZAKLJUČAK


Bogatstvo populacije divljači u prirodnim staništima Hrvatske ne smije
se nikako dovesti u pitanje i ugroziti ga farmskim uzgojem jer su to najvrijedniji
elementi s kojima se Hrvatska predstavlja u svijetu. Davanje
prioriteta farmskom uzgoju divljači nije bio cilj ovog članka, ali pokazuje
progres tog načina uzgoja u Europi, te otvara mogućnosti daljnjeg unapređivanja.
Hrvatska nije izvan tih trendova, iako nije prikazana u prethodnim
grafikonima, jer iskustva u uzgoju divljih svinja, muflona i jelena lopatara
u intenzivnom (farmskom) uzgoju ima zapaženu tradiciju, a posebno
uzgoj pernate divljači.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Broj farmi za uzgoj jelena lopatar


Broj jelena lopatara u farmskom uzgoju


Slika 5. Razvoj farmskog uzgoja jelena lopatara između 1981. i 1991. godine


Mogućnosti razvoja farmskog uzgoja divljači na prostoru Hrvatske nalaze
se u supstituciji napuštenog ekstenzivnog stočarstva uzgojem adekvatnih
vrsta divljači. Posebno su se za takav uzgoj, bilo radi proizvodnje mesa ili
trofeja, dobri pokazali jelen lopatar i muflon u mediteranskom i submedi
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 67     <-- 67 -->        PDF

teranskom području — tamo gdje ima najviše napuštenih pašnjačkih površina.
Stručna i materijalna pomoć u početku takve orijentacije uzgoja divljači
od strane organizacije FAO neophodna je i nadasve potrebna. Stoga bi


Broj farmi za običnog jelena


Broj običnog jelena u farmskom uzgoju


Slika 6. Razvoj farmskog uzgoja običnog jelena između 1981. i 1991. godine
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 68     <-- 68 -->        PDF

trebalo započeti s prikupljanjem stvarnih podataka na terenu o raspoloživim
površinama i mogućnosti uzgoja divljači te izradom plana i programa
farmskog uzgoja divljači kako bi se već na slijedećem skupu, poput
ovog održanog u Nitri, mogla prezentirati dostignuća Hrvatske u farmskom
uzgoju divljači te realni planovi daljnjeg razvoja farmskog uzgoja divljači.


LITERATURA


Bartoš , L. & J. Šiler , 1993: Suvering of Game Farming in Europa, 1—61. Rim.
Kartusek, V., Slamečka, J., Bakoš, L., Ju r čik, R. & Z. Mi narova,


1993: Review of Game Farming in Slovakia.*
Da vi es, M. H., 1993: Game Farming in the UK.
Vigh-Larsen , F., 1993: Deer Farming in Denmark, status as of 1993.*
Pi net, J. M., 1993: Game farming in France.*
Sugar, L., Horn, P. & J. Nagy, 1993: The trends and actual situation of red


deer Farming, Hungary*
Nummi , P., 1993: Game Farming in Finland*


State of the Farm Breeding of Game in Europe


Summary


An international seminar on farm breeding of game in Europe, held on
14—17th September 1993 in Nitra (Slovak Republic), gave an account of the
state and perspectives of farm breeding of game.


Particularly important is the development of the farm for the breeding of
deer game as it has been the most numerous in breeding so far, and shows the
best perspective in farm breeding. Farm breeding of game in Europe has existed
since the beginning of the eighties. During the last 12—13 years, even less in
some countries, very good results have been achieved. According to the results
for 1991 in some countries, with the most developed farm breeding, there were
5,926 farms with approximately 156,700 heads of fallow deer and red deer.


Key words : farms, farm breeding, fallow deer, red deer


* Referati izlagani na »Technical Consultation on Game Farming in Europa«,
Nitra 14.—17. rujna 1993. godine.