DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Usporedba jednodobnog propisa i preborne doznake


Tablica 5.


Drvna masa
Uređajni
razred
Odjel
Odsjek
Površina Propisano
1985.
Posječeno
1985.—91.
Doznačeno
1992. %
ha m3
1 2 3 4 5 6 7
Jela-bukva
Jela-bukva
Jela
Smreka
Smreka
11/c
20/a
6/h
20/b
21/a
11,49
46,00
6,38
5,50
10,79
1.874
8.820
1.117
1.745
4.745
194
1.469
225
1.265
430
69
312
114
53
487
4
4
13
11
11
Ukupno: 80,16 18.301 3.583 1.035 7


(Napomena: kolona 7 izračunata je po formuli K7 = , odnosno


100
kolona 7 prikazuje %-tak doznačene mase u odnosu na razliku posječene od propisane.)


ZAKLJUČAK


Na osnovi prikazanih podataka, njihovih analiza, biološko-ekoloških
svojstava karakterističnih vrsta, prilika i spomenutih funkcija šuma gospodarske
jedinice »Trakošćan«, proizlaze slijedeći zaključci:


1. Na dijelu jedinice, gdje to dozvoljavaju stojbinske i gospodarske
prilike, treba promijeniti način gospodarenja iz jednodobnog u preborni.
2. Preborno gospodarenje provoditi grupimičnim načinom.
3. Dio jedinice, gdje dozvoljavaju prilike, gospodariti na jednodoban
način.
4. Na strmim terenima, gdje postoji opasnost od erozije tla, izdvojiti
zaštitne dijelove i njima tako i gospodariti.
5. Sječu provoditi umjerenim intenzitetima, prilagođavajući strukturi i
rasporedu po debljinskim razredima.
6. Prije redovne sječe najprije izvršiti sanitarnu sječu.
7. Voditi preciznu evidenciju sušaca.
8. Podržavati estetsku i rekreativnu funkciju šuma jedinice Trakošćan.
9. U primjeni prebornog načina gospodarenja prilagoditi sječu, izradu
i izvlačenje drvne mase.
10. Promjenom načina gospodarenja neće se moći u kratkom razdoblju
znatno poboljšati struktura sastojine. Ona će još dugo ostati nepravilna.
Samo dugotrajnim i strpljivim radom te će šume polako prelaziti u preborni
oblik, dobivajući osnovna obilježja, koja će na kraju rezultirati postavljenim
ciljem.
11. Možda će estetsko rekreativna funkcija ovih šuma poprimiti još
veći značaj tijekom prebornog dijela gospodarenja, pa će te šume u budućnosti
trebati proglasiti jednom od kategorija šuma s posebnom namjenom.