DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Danas ima bezbroj korištenja šuma i šumskog tla. Sve su veći zahtjevi
za estetsko i rekreativno uređivanje šuma. U takvim šumama treba voditi
računa o tim višestrukim koristima i izbalansirati načine gospodarenja.
Kao prvo, treba provoditi takvu sječu koja će što manje modificirati pejzaš.
Zatim, s estetskog gledišta najbolji je način gospodarenja koji šumi osigurava
najširu distribuciju svjetlosti i kao treće, koji osigurava najbolju
smjesu drveća različite dobi i različitih vrsta. Imajući to u vidu, ta se tri
pravila mogu najbolje zadovoljiti prebornim oblikom gospodarenja.


Estetski i rekreativno uređene šume usklađuju zahtjeve stanovništva
za korištenjem ostalih funkcija šuma s načelima biologije i šumske znanosti.


KAKO DALJE GOSPODARITI U TRAKOŠĆANU?


Nakon svega ovog naprijed navedenog, sagledavajući probleme s kojima
se susreće šumarska praksa, postavlja se pitanje: kako dalje gospodariti
šumama u g. j . »Trakošćan«?


Evo nekih osnovnih ciljeva kojima treba težiti:


1. poštivati biologiju jele i uvjete u kojima se nalazi;
2. iskoristiti uočenu mogućnost prirodnog pomlađivanja u najvećoj mogućoj
mjeri, a posebno prirodnu agresivnost jele u tome;
3. zadržati izgled krajolika, te time estetsku i rekreativnu namjenu šume;
4. zaštititi tlo od erozije na strmim dijelovima;
5. uskladbi zahtjeva stanovništva za korištenjem ostalih funkcija šume
s načelima biologije i šumarske znanosti.
SI A- Omjer smjese prebornog dijela


Glede stanja ovih šuma, koje su 15 godina gospodarene jednodobnim
načinom, njihova struktura je nepravilna. Mnoge od njih imaju prijelazan
oblik. One su između jednodobnih i prebornih šuma. Biti će potrebno uložiti
mnogo truda, energije i vremena u gospodarenje tim šumama kako bi
se one približile prebornoj strukturi i kako bi se njima moglo tako i gos