DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— u čistim ili skoro čistim bukovim sastojinama koje su se znatno pomladile
u prošlosti, pa se moralo pristupiti oplodnim sječama,
— počela se masovnije sušiti jela, pa se njihov etat namirivao sječom
sušaca,
— umjetno podignute sastojine smreke počele su djelomično gubiti
vitalnost, počele su se šuški, nastajale su progale na kojima se formirala
jelova podstojna etaža.«
Zbog svih tih razloga, a po mišljenju većeg broja šumarskih stručnjaka,
tom osnovnom propisano je jednodobno gospodarenje na cijeloj površini.
Ta osnova propisivala je između ostalog formiranje tzv. »kulise« pojasa
širine 100 m uz obje strane glavne ceste, tretiranu blagim zahvatima, koja
bi se nakon 10 godina morala izlučiti u poseban uređajni razred. Isto tako
je u starim sastojinama, gdje prevladava jela, propisano skupinasto-oplodna
sječa, pomladnog razdoblja 20—30 godina i ophodnje od 100—120 godina.
Jednodobno gospodarenje propisano je i osnovom iz 1985. g. na cijeloj površini
jedinice.


U proteklih 16 gdina Šumarija Ivanec gospodarila je ovim šumama
po načelu jednodobnog gospodarenja. Međutim, na dijelu jedinice i u određenim
trenucima takvo gospodarenje izazivalo je određene probleme.


1. Zbog jednodobnog gospodarenja utvrđena je starost sastojine. U odsjecima
koji su bili otvorenijeg sklopa došlo je do znatnog pomlađenja,
ali tokom dugog niza godina (do 30 godina). U njima je starost utvrđena
samo na temelju ostatka zrele sastojine. Međutim, u propis oplodne sječe
ušla je sva drvna masa iznad 10 cm.
2. Propisani etat glavnog prihoda u I/l polurazdoblju iz 1985. godine
iznosi 65.000 m3 na površini od 437 ha (46% od cijele jedinice), a u 1/2
118.560 m3 na 470 ha.
3. Pojas uz sjeverni i južni greben (granica g. j.) vrlo je strm i pretežno
je zaštitnog karaktera, te se u tom dijelu ne smije obavljati sječa.
Međutim, ti su predjeli sastavni dijelovi odsjeka koji se dobrim dijelom
protežu do ceste i u kojima je propisana sječa na cijeloj površini.
4. Pojas »kulise« također je tretiran na sličan način.
5. Estetski i rekreativni karakter ovih šuma propisan je načelno, ali
ne i konkretno kod određivanja propisa etata po odsjecima i ukupno.
6. Pritisak javnog mnijenja zbog specifičnosti ovih šuma i krajolika
vrlo je izražen.
7. Pojava sušaca i dalje je izražena.
8. Sastojine ove jedinice izvanredno se pomlađuju jelom u donjim dijelovima
(bliže cesti) pod zasjenom. Nakon izvršenih sječa i izvlačenja, došlo
je do ošteeivanja dijela mlade sastojine koja je kao takva bila izložena
velikom sunčevom utjecaju, te je propadala. Ti su dijelovi popunjavam
smrekom, koja je mjestimično zaostajala u rastu.
Gospodarenje šumama bilo je otežano jer su se morali poštivati različiti
uvjeti i to zakonski, prirodno-biološki i uvjeti koje je postavljalo javno
mnijenje.


511