DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1993 str. 118     <-- 118 -->        PDF


Da se pozove goste — određeni broj iz Javnog poduzeća »Hrvatske šume«,
CROATIADRVO, Šumarskog fakulteta, Šumarskog instituta Jastrebarsko, Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva i ...

2a izradu uvodnog izlaganja, izvješća i ... koristiti sugestije date u raspravi
i određene prijedloge za organiziranje aktivnosti u narednom razdoblju.
Ad. 3.Prihvaćen je prijedlog Vlatke Antoni e da se imenuje komisija u sastavu:
Nadan Sirotić, dipl. inž., predsjednik, Pavle Vojt, dipl. inž. član i Đurđa Belić,
član, za inventuru s 31. XII. 1993. godine.
— Daje
se suglasnost Slavioi Slonje za prekid radnog odnosa s 30. prosincem
1993. g. radi odlaska u mirovinu i s pravom otpremnine u skladu općeg kolektivnog
ugovora.
— Prihvaća se obrazloženje poslovnog tajnika da se u pismenom obliku obavijesti
J. p. »Hrvatske šume« da mogu uložiti vlastita financijska sredstva za uređenje
podrumskog prostora do Perkovčeve i Vukotinovićeve ulice s pravom
korištenja Zakupa dužim od 10 godina ako je taj prostor u funkciji razvoja
i unapređenja šumarstva i drvne tehnologije i Programa rada HŠD-a.

Prihvaća se obrazloženje sklapanja ugovora o uređenju podrumskog prostora
(zaštita zgrade) do Trga Mažuraniea, kao i druge informacije o prenamjeni
poslovnog prostora i poslovanju.

Odobrava se pomoć za aktivnost šumarskom društvu Zagreb za 1993. godinu,
u iznosu 1.200.000 HRD i nabavka slike u iznosu do 2.000.000 neto HRD-a
Zapisnik sastavio Predsjednik
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r. Upravnog odbora
Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.