DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 94     <-- 94 -->        PDF

ZNANSTVENO-STRUČNA EKSKURZIJA NA MEDVEDNICI


Na Medvednici je 2. srpnja 1993. godine održana znanstveno-stručna ekskurzija
na temelju dogovora između redovnog sveučilišnog profesora Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta dr. Andrije B o g n a r a i znanstvenog suradnika Šumarskog
instituta dr. Juraja Medvedovića . Organizirali su ju upravitelj Šumarije Zagreb
dipl. inž. Herbert Krauthacker i dr. Juraj Medvedović uz suglasnost
Uprave Zagreb i Šumarskog instituta, Jastrebarsko.


Naziv ekskurzije je bio:


Znanstvena istraživanja i gospodarenje šumama Medvednice.


Svrha ekskurzije je bila prikaz ekoloških prilika različitih reljefnih formi
Medvednice, metode istraživanja ekoloških, prvenstveno mikroklimatskih prilika,
primjena mjerne tehnike, te gospodarenje šumama.


Nazočni su bili prof. dr. Andrija Bognar sa suradnicima, dipl. inž. Herbert
Krauthacker sa suradnicima, mr. Janja Milković, djelatnica Državnog hidrometeorološkog
zavoda u Zagrebu, te dr. Juraj Medvedović i dr. Petar Rastovski iz
Šumarskog instituta.


Nakon sastanka u Šumariji i srdačnog pozdravnog govora upravitelja, prvo
smo posjetili pilanu Bliznec, koja je obnovljena te su tako sačuvana sva ona obilježja
koja je ona imala nekada, u vrijeme osnivanja.


Zatim smo krenuli prema vrhu Medvednice, na Puntijarku, u posjet klimatološkoj
postaji, a usput razmatrali reljefne forme, vegetaciju, matični supstrat i
gospodarenje šumama. Prof. A. Bognar je opisao svojstva stijena matičnog supstrata,
njihov postanak i utjecaj na stvaranje reljefnih formi, a onda njihove
ekološke značajke i utjecaj na vegetaciju. Dr. P. Rastovski je opisao pedogenetske
l^rocese, nakupljanje štetnih materija u tlu koje se talože iz atmosfere uslijed prometnog
onečišćenja, pa su razmotreni i različiti stupnjevi oštećenja šumskog dr\
cća i zdravstveno stanje šumskih sastojina. Inž. H. Krauthacker je prikazao obnovu
šuma i stručne radove ne samo na održavanju proizvodnje drvne mase na
najvišoj mogućoj razini, već i na očuvanju općekorisnih funkcija šuma. Uprava
šuma Zagreb i Šumarija su često putem javnih medija širili istinu o šumarskoj
struci, a pogotovo su školsku djecu poučili da šumarstvo nije samo sječa, već
i obnova, te zaštita šuma.


Na meteorološkoj postaji Sljeme-Puntijarka je mr. J. Milković opisala metode
mjerenja meteoroloških elemenata i pojava, svrhe mjerenja i mjerne instrumente.
Opisana je i protugradna obrana. Mikroklimatska istraživanja, tj. istraživanja
klime šumskih sastojina i staništa, kao i primjenu nove mjerne tehnike
prikazao je dr. J. Medvedović. U raspravi, u kojoj su sudjelovali svi sudionici ekskurzije
je utvrđeno, da se metode rada i mjerni instrumenti osim u šumarstvu,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 95     <-- 95 -->        PDF

mogu uspješno primijeniti i za istraživanje mikroklime različitih reljefnih formi,
zatim u speleologiji i drugdje.
U poslijepodnevnom dijelu svi suradnici profesora Bognara su aktivno sudjelovali
u vježbi na primjeni mjerne tehnike za mikroklimatska istraživanja.
Ekskurzija je završila srdačnim govorom prof. dr. A. Bognara sa izrazima
zahvale i zadovoljstva radi visokog uspjeha ekskurzije na Medvednici.


Herbert Krauthacker, dip], inž.
dr. Juraj Medvedović