DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 91     <-- 91 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


8. MEĐUNARODNI INTERKALIBRACIJSKI SASTANAK ZA PROCJENU
OŠTEĆENOSTI ŠUMA


22.-24. lipnja 1993. g. u Schmiedeffeldu


Europska ekonomska komisija UN i Europska Zajednica organizirali su u razdoblju
22.—24. lipnja 1993´. u Scbmiedefleldu u njemačkoj pokrajini Tiringiji 8. međunarodni
mterkalibracijski sastanak za procjenu oštećenosti šuma. Sastanak je
bio namijenjen stručnjacima iz zemalja srednje Europe. Na ovom skupu bili su
zastupljeni predstavnici iz slijedećih zemalja: Hrvatska, Češka, Danska, Njemačka,
Mađarska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Rumunjska, Slovenija, Španjolska
i Švedska.


Domaćin sastanka bila je Tirinška šumarska eksperimentalna slanica u Gothi.
Pokusne objekte na kojima se je provodila procjena stabala pripremio je dr. E.
Lučke iz spomenute stanice.


Šume u Tiringiji zauzimaju površinu od 550.000 hektara. Zastupljenost šuma
po vlasništvu je slijedeća:


Državne šume: 198.459 ha
Komunalne šume: 82.650 ha
Privatne šume: 175.390 ha
Savezne šume: 15.050 ha
Ostale šume: 78.451 ha
Ukupno: 550.000 ha


Zastupljenost vrsta drveća s obzirom na po vršinu je sli.


Smreka: 47,6% Bukva 17,8%


Bor: 19,7% Hrast: 5,2%


Ariš: 2,5%, Ostale listače: 6,9%


Ostale četinjače: 0,3%


Četinjače: 70,1% Lis tace : 29,9%


Sama Tirniška šuma zauzima površinu od 200.000 ha obrastajući Timiško gorjt.
koje se pruža u smjeru jugoistok-sjeverozapad od Franačke šume do Eiscnacha.
Terenski rad obuhvatio je šume bora, smreke i bukve.


Pokusna ploha običnog bora


Vrsta drveća: Obični bor d, ;i: 28 cm
Veličina plohe: 3,89 ha N. visina: 500 m
Starost: 72 god. God. količina oborina: 800 mm
Bonitet: 2,0 Srednja god. temperatura: 6,5 °C
Drvna zaliha: 190 pm/ha Tip tla: jiseudoglej
Visina: 20,3 m ...:.;...:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Pokusna ploha obične smreke


Vrsta drveća: Obična smreka Ekspozicija: JI


Starost: 111 godina God. količina oborina: 1.150 mm


Bonitet: 3,6 Srednja god. temperatura: 5,5 °C


Drvna zaliha: 280 ppm/ha Tip tla: Smeđe podzolasto tlo


N. visina: 680 m
Pokusna ploha bukve


Vrsta drveća: bukva Drvna zaliha: 421 pm/ha


Veličina plohe: 1,91 ha N. visina: 680 m


Starost: 133 godina Ekspozicija: JI


Bonitet: 3,4 God. količina oborina: 1.000 mm


Visina: 16,1 m Sred. god. temperatura: 6,0 °C


d, ;,: 38 cm Tip tla: Porfir-porfirit-smeđe tlo


Ovo područje nalazi se pod jakim utjecajem imisija. Godišnje depozicije dušika
kreću se oko 40 kg N/ha, a sumpora oko 60 kg S ha.


Na svakoj plohi demonstrirano je 4—5 stabala čiju su defolijaciju procjenili
stručnjaci eksperimentalne stanice u Gothi. O tome su vođene opsežne rasprave.
Nakon toga predstavnici zemalja učesnica ovog sastanka procijenjivali su defolijaciju
obrojčanih stabala čiju je procjenu ranije provelo 16 ekipa iz njemačkih
pokrajina. Po obavljenoj procjeni zemlje su abecednim redom iznašale svoje rezultate.
Potom su izračunate sredine za svako stablo. Iznesena je i srednja vrijednost
»njemačke« procjena. Nakon toga se raspravljalo o vrijednostima koje su
najviše odstupale od navedenih sredina.


Naša procjena za smreke bila je najbliža srednjoj vrijednosti: 39,0" u naš rezultat,
a sredina 40,0%. Kod bukve se je također naša procjena vrlo malo razlikovala
od sredine: naš rezultat 41,5%, a sredina 39,4%. Jedino u slučaju običnog bora
mi smo za 5% procjenili manju defolijaciju od prosječne (22.5%, u odnosu na
27,5%).


Osim navedene procjene običnog bora, smreke i bukve planirana je i procjena
hrasta, ali je ona izostala jer su sve hrastove sastojine na tom području totalno
bez lišća zbog jakog napada gusjenice hrastova savijača (Tortrix viridana L.).


U teoretskom dijelu rasprave pored procjene defolijacije najviše se je raspravljalo
o utjecaju cvatnje kod borova na prozirnost krošanja, problemu mikrofilije,
oštećenjima od vjetra i si, U svezi s tim PC-Zapad će izraditi prijedlog uputstava.
Te upute moraju obuhvatiti i detaljna pravila o tome koji se dio krošnje
procjenjuje.


Upoznati smo i sa problemima trodnevnog sastanka zemalja istočne Europe
organiziranom u Češkoj po istoj problematici. Istovremeno sa sastankom u Schmiedefeldu
održavao se i sastanak stručnjaka mediteranskih zemalja u Turskoj.


Na kraju skupa poznati stručnjak za depozicije dr. N.-D, Gregor održao je
predavanje o kartiranju depozicija u Europi i Njemačkoj.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Dozvoljena opterećenja pojedinim štetnim tvarima ne temelje se samo na eksperimentalnim
i znanstveno utemeljenim vrijednostima. Ona uključuju u sebe i
političke aspekte, odnosno ekonomske mogućnosti pojedinih zemalja.


Domaćin idućeg sastanka biti će vjerojatno Luxemburg.


Dr. Nikola Komlenović i Dr. Miroslav Harapin