DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 80     <-- 80 -->        PDF

OBLJETNICE


O NEKIM PRIRODOZNANSTVENIM I PRIRODOZAŠTITNIM
DOGAĐAJIMA IZ HRVATSKE PROŠLOSTI
ÜBER MANCHE EREIGNISSE DER NATURWISSENSCHAFT UND
DES NATURSCHUTZES AUS DER GESCHICHTE KROATIENS


I ova se godina odlikuje s nekoliko starijih ali i razmjerno novijih obljetnica
događaja, koji su važni i zanimljivi osobito za mlađe generacije hrvatskih šumara
ali i za ostale čitatelje Šumarskog lista.


Prvo ćemo se osvrnuli na tri starija događaja iz metcorologijsko-klimatologijskog
područja i zaštite prirode, s kratkim usporedbama i naglascima na njihovo
stanje u nametnutoj ratnoj današnjici Hrvatske.


Meteorologijske aktualnosti pred sto godina i danas
Meteorologische Aktualitäten vor 100 Jahren und heute


U Šumarskom listu, organu Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva, nalazimo
već u prvim godištima (1877—1879.) napise o općim klimatskim prilikama ili


o pojedinim klimatskim elementima i pojavama kao važnim čimbenicima za šume
i šumarstvo.1 Iz tog vremena treba spomenuti i našega uglednoga znanstvenika
prof, dr. Andriju Mohorovičić a (1857—1936.)2, koji se bavio geofizikom, osobito
meteorologijom i seizmologijom. Bio je upravitelj zagrebačkoga meteorologljskog
opservatorija, a uz svoja zapažena istraživanja predavao je, u razdoblju
1899./900.—1918/19., i na tadašnjoj Šumarskoj akademiji predmet »Meteorologija
i klimatologija«3. Godine 1893. u XVII. godištu Šumarskog lista, na str. 214—216.,
objavio je »Naputak za opažanje grmljavine«, u 17 točaka. U popratnom pismu uz
Naputak prof. Mohorovičić ujedno moli za suradnju, koju Uredništvo Šumarskog
lista preporučuje svojim čitateljima... »jer bi bila i sramota i griehota, da ne
poznamo klimatičke odnošaje u vlastitoj domovini... ako želimo da nam ne bude
naše nastojanje oko gojenja šuma jalovo ...«
U sadržaju istog godišta Šumarskog lista (sv. V, od 1. svibnja, str. 217.) naveden
je i Mohorovičićev napis »Meteorologijski opservatorij u Zagrebu«, kojeg u
časopisu stvarno nema! Ne zna se kako je došlo do te omaške ali zbog važnosti
te naše ugledne ustanove i obaviještenosti čitatelja pripominjemo: Zagrebački meteorologijski
opservatorij počeo je s radom već 1, prosinca 1861. pa je najstariji
u Hrvatskoj i među prvim na Balkanu. Bilo je to i vrijeme osnutka prvih prognostičkih
službi u Europi. Od 1. I. 1892. počele su redovne jutarnje brzojavne dostave
zagrebačkih podataka o vremenu u Beč. Tako je Zagrebu, već pred sto godina,
otvoren meteorologijski pristup u svijet, za što je uvelike zaslužan dr. A.
Mohorovičić . Otada se na svim vremenskim kartama u svijetu nalaze podaci


1 Bertović S.: Meteorologija-klimatologija . . . Povijest šumarstva Hrvatske, 1846—1976, kroz stranice
Šumarskog lista. Savez inženjera i tehničara šumarstva . . ., Zagreb 1976.


2 Skoko D., Mokrović J.: Andrija Mohorovičić. Školska knjiga, Zagreb 1982.


i Odlukom Vijeća nastavnika Šumarskog fakulteta, od 12. XII. 1973., na prijedlog dr. S. Bertovića,
preinačeni su i prilagođeni naslov i sadržaj predmetne nastave u »Fitološka bioklimatologija«.
432