DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 74     <-- 74 -->        PDF

srednje količine oborina
godišnje 1029 do 1665 mm
u toplijoj polovici godine (IV—IX) 427 do 549 mm
u najtoplijem mjesecu (VII) 39 do 86 mm
srednja relativna vlaga zraka
60 do 78%


godišnja
55 do 75%


u toplijoj polovici godine (IV—IX)
49 do 75",,


u najtoplijem mjesecu (VII)Vegetacijska obilježja ugroženog područja
To je područje prirodne rasprostranjenosti hladnije varijante listopadnih
submediteranskih šuma hrasta medunca i bjelograba (Querco-Carpinetumorientalis) i šuma hrasta medunca i crnograba (Seslerio-Ostryetum carpinijoliae)
s njihovim degradacijskim stadijima (šikare, šibljaci, sastojine borovica,
submediteranske kamenjare). Unutar tog područja postoje veće ili omanje
razbacane površine samoniklih sastojina ili umjetno podignutih kultura
crnog bora {Pinus nigra Arn.). Po građi se dobro razlikuju tri glavna tipa
odraslih sastojina:


1.
nadstoojni sloj: Pinus nigra ssp. austriaca var. dalmatica
podštojni sloj: do 3m visoko zimzeleno i listopadno grmlje s borovim
podmlatkom
prizemni sloj: iglice, trave, češeri, biljni otpad


2.
nadstojni sloj: Pinus nigra ssp. austriaca
podštojni sloj: do 3 m visoko, listopadno nisko drveće i grmlje s borovim
podmlatkom.
prizemni sloj: iglice, lišće, češeri, biljni otpad


3.
nadstojni sloj: Pinus nigra ssp. austriaca var. dalmatica ili Pinus nigra
ssp. austriaca
podštojni
sloj: rijetki polugrmići i trave, submediteranske kamenjarske
i korovske biljke (u šumi se pašari).


3. SEZONSKE AKTIVNOSTI PRIJE RATA
SEASONAL TREATMENTS BEFORE THE WAR
Organizirana zaštita šuma od požara u bivšoj Jugoslaviji započeta je sredinom
70-tih godina. Do tada je svaka od bivših republika — s obzirom na
specifičnost klimatskih, vegetacijskih, orografskih, te socioloških prilika u
zaštiti šuma od požara — donosila vlastitu zakonsku regulativu za svoj teritorij
.


Bivša je vlada SFRJ 1975. god. donijela odluku o kupnji četiriju zrakoplova
amfibija Canadair CL-215 od kanadske tvrtke CANADAIR LIMITED, Montreal,
Quebec, Canada. Bivšim republikama i pokrajinama preporučen je osnutak
kordinacijskog tijela za vlastito područje, te izrada »Programa korištenja
specijalnih aviona za gašenje šumskih i drugih požara«. U tim pro