DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 73     <-- 73 -->        PDF

srednje temperature tla u dubini 2.0 cm
godišnje 15.0 do 17.3 °C
u najtoplijem mjesecu (VII) 22.5 do 29.5 °C
srednje količine oborina
godišnje 701 do 1484 mm
u toplijoj polovici godine (IV—IX) 318 do 445 mm
relativna vlaga zraka
godišnja 62 do 79"´(>
u toplijoj polovici godine (IV—IX) 56 do 76%
u najtoplijem mjesecu (VII) 51 do 73%Vegetacijska obilježja ugroženog područja
To je područje prirodne rasprostranjenosti zimzelene šume hrasta crnike
(Orno-Quercetu ilicis) s njezinim degradacijskim stadijima (makije,
gärige, mediteranske kamenjare) i toplije varijante listopadnih šuma i šikara
hrasta medunca i bjelograba (Querco-Carpinetum orientalis). Unutar tog područja
postoje veće ili manje površine samoniklih sastojina ili umjetno podignutih
kultura alepskog bora (Pinus halepensis). Pojedina stabla ili grupe
Pinus pinea, P. brutia i P. pinaster dosta su rijetke, većinom u parkovima
i nasadima uz naselja. Građom se dobro razlikuju ova tri glavna tipa odraslih
sastojina:


1.
nadstojni sloj: Pinus halepensis
podstojni sloj: gusto, do 4m visoko zimzeleno kserotermofilno nisko
drveće i grmlje, povijuše (elementi makije i garira), borov
pomladak
prizemni sloj: borove iglice i biljni otpad


2.
nadstojni sloj: Pinus halepensis
podstojni sloj: do 3m visoko listopadno termofilno nisko drveće i grmlje,
rjeđi borov pomladak
prizemni sloj: borove iglice, lišće i biljni otpad


3.
nadstojni sloj: Pinus halepensis
podstojni sloj: rijetki niski grmovi i polugrmići
prizemni sloj: trave, korovske biljke, borove ilgice i biljni otpad (u šumi
se pašari).


Ad b) — Klimatska obilježja ugroženog područja (razdoblje 1948—1960).
srednje temperature zraka


godišnje 10.8 do 13.8 °C
u toplijoj polovici godine (IV—IX) 16.0 do 19.5 °C
u najtoplijem mjesecu (VII) 19.5 do 23.8 °C
srednje temperature tla u dubini 2.0 cm
godišnje 11.8 do 13.8 °C
u najtoplijem mjesecu (VII) 20.9 do 25.4 °C