DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 71     <-- 71 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630*431 (497.13) Sum. list CXVII (1993) 423


ULOGA HIDROMETEOROLOŠKE SLU2BE U ORGANIZACIJI ZAŠTITE
ŠUMA OD POŽARA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIJE I ZA RATA


Tomislav DIMITROV*


SAŽETAK: S obzirom na mediteransku klimu i vegetaciju priobalni
je dio Jadrana Republike Hrvatske po čestini šumskih požara
i veličini spaljene površine najugroženiji njen dio. Državni
hidrometeorološki zavod (DHMZ) Republike Hrvatske u preventivnoj
zaštiti šuma od požara služi se kanadskim sustavom za procjenu
opasnosti od šumskog požara (Canadian Forest Fire Danger
Rating System), koji ovisi isključivo o meterološkim mjerenjima,
a osniva se na mrtvom gorivom materijalu borovih sastojina.


Zaštita šuma od požara u Republici Hrvatskoj tijekom dvije
ratne godine, prema mirnom razdoblju, pogoršala se. Zbog rata
pritjecanje meteoroloških podataka bitno je smanjeno.


Najdjelotvornije sredstvo za gašenje šumskih požara na kršu,
protupožarne zrakoplove Canadair CL-215 odnijela je agresorska
tzv. JNA, a velik dio vatrogasnih sredstava i opreme također jeodnesen ili uništen.


Uzroci nastanka šumskih požara izmijenili su strukturu u odnosu
na godine prije rata, a nisu zastupljeni podaci o čestini požara
i spaljenoj površini na privremeno okupiranim područjimaRepublike Hrvatske.


2. UVOD — INTRODUCTION
Republika Hrvatska svojim zemljopisnim položajem zahvaća najkarakterističnije
i peripanonsko-panonski i jadranski sumbediteranski prostor, pa
se stoga razlikuje i klimatski. Dva su osnovna klimatska tipa: primorski (litoralni)
i umjereno kontinetski. U priobalnom pojasu Jadrana krševiti lanci
Velebita (1758 m) i Dinare (1913 m), koji se pružaju usporedo s obalom, oštro
određuju granicu prema kopnu, ograničavajući time utjecaj mediteranske
klime na uzak obalni pojas. Tijekom 5—7 mjeseci u tom dijelu vlada atmosferska
suša s istdobnim nedostatkom vode u tlu, s prosječno 62—106 dana
s ljetnim žegama.


Na području Republike Hrvatske dva su pluviometrijska režima: mediteranski
i kontinentni (srednjoevropski). U nama zanimljivom priobalnom


´ Tomislav Dimitrov, dipl. inž. Državni hidrometeorološki zavod Republike
Hrvatske, Zagreb, Grič 3