DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 7     <-- 7 -->        PDF

KUDA I KAKO DALJE S HRVATSKIM ŠUMAMA


U današnjim teškim i prije svega nesigurnim vremenima potrebno je na
poseban način razmišljati o hrvatskome zelenom zlatu i temeljito isplanirati
budućnost šuma. Nepobitno je da želimo prirodnu i ekološki uravnoteženu
šumu koja će pružit sve općekorisne funkcije kao i drvnu sirovinu visoke
kakvoće.


Današnje stanje šumskoga bogatstva i šumarstva koje o njemu brine
je sve prije nego dobro. Trećinu šuma oteo je agresor dok se šumarstvo muči
porođajnim mukama kako bi stvorilo idealnu organizaciju sposobnu da s
najmanje teškoća postigne najviše od stručnih ciljeva koji su u nekim
europskim zemljama već postali stvarnost.


Neprijeporno je da se s hrvatskim šumskim bogatstvom treba upravljati
iz. jednoga središta iz ovih razloga:


— Sve šume u Hrvatskoj predstavljaju infrastrukturnu vrijednost, one
služe zaštiti okoliša pa je u njima potrebno održati i unaprijediti općekorisne
funkcije što često zahtijeva troškove veće od lokalnih mogućnosti.
— Hrvatske šume su danas vrlo ugrožene kiselini kišama što narušava
njihove osnovne funkcije. U nekim dijelovima Republike propadanje šuma
je naročito uznapredovalo (Gorski kotar, srednja Posavina, Odransko polje).
Saniranje takvoga stanja može obaviti samo jaka organizacija koja ima sredstva
i kadrove. Kadrovi u središnjici moraju biti probrani i predstavljati intelektualni
vrh šumarske struke budući da propadanje šuma, održavanje
općekorisnih funkcija i optimalno korišćenje prirasnih mogućnosti stojbine
zahtijeva izradu vrlo kompliciranih programa. Sretna okolnost u Republici
Hrvatskoj su današnji vlasnički odnosi. Oko 80% šumskoga fonda pripada
državi gdje se striktno primjenjuje zakon o šumama. Vrlo su opasne zamisli
koje se često čuju u posljednje vrijeme da bi dio naših šuma trebao što prije
pripasti privatnim vlasnicima kako bi se zadovoljila načela tržišne privrede.
Sumom dobro gospodarimo ako održavamo njenu infrastrukturnu vrijednost,
dakle kada u šumu ulažemo i uzgajanjem šuma postižemo visoku vrijednost
sirovine kojom se najvećim dijelom pokrivaju sve zahtjevniji troškovi biološke
reprodukcije, a što je moguće samo u vlasništvu države i centraliziranoga
šumarstva. Buduće europske, a zavisno o nama i Hrvatske šume biti će
prirodne i raznolike, dakle mješovite sa sve više vrsta drveća, grmlja i ostalih
članova životne zajednice šume, a njihova vrijednost se neće ustanovljivati
samo kroz drvnu zalihu nego i kroz proizvodnju kisika, količinu vezanoga
ugljičnoga dioksida, kroz zdravstveno stanje pučanstva koje živi u okolici
šumovitoga prostora, po broju izletnika u šumi, po količini ljekovitoga bilja
i šumskih plodova, po broju vrsta biljaka i životinja koje šuma zaštićuje u
smislu očuvanja genofonda, zatim po količini pitke vode koja se stvara u


ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 8     <-- 8 -->        PDF

šumi, kroz proluerozijsko djelovanje, estetiku šumovitoga krajolika te za nas
vrlo značajan učinak na povećanje turističkog prometa.


Šuma će u 21. stoljeću predstavljati neprocjenjivu vrijednost, narodi
koji će je posjedovati postat će bogati, a Hrvatska s obiljem bjelogoričnih
šuma ima u tome pogledu velike mogućnosti.


Gospodarenje šumama od uzgoja, uporabe, zaštite i lovstva treba kroz
planiranje u šumarstvu prilagoditi stvaranju i održavanju prirodne, raznolike
i zrele šume. Drukčiji postupci obično vode devastaciji koju je nemogućeispraviti. Budemo li težili brzome bogaćenju kroz sječu šume imamo velike
izglede postati zemlja goleti i kamenih pustinja kao što su Španjolska, Kina
i Srbija koje su svoje šume potrošile, a Srbija po inerciji kao agresor troši
danas naše.


Već danas se nazire zajednička europska organizacija koja će voditi brigu


o zaštiti okoliša europskoga prostora gdje će hrvatske šume, ako ih očuvamo,
imati ulogu ekosustavnoga modela kako zbog prirodnosti tako i zbog stojbinskih
raznolikosti uvjetovanih našim zemljopisnim položajem (Sredozemlje,
gorsko područje, Panonija).
B. Prpić