DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Umberto Colombo: ŠUMA: NJEZINO ZNAČENJE ZA OKOLIŠ,
RAZLIČITOST BIOSFERE I GOSPODARSTVO
(LTtalia forestale e montana, 1993. Nr 3)


Na 42. godišnjoj skupštini Talijanske
akademije šumarskih znanosti održanoj


3. svibnja 1993. u Firenzi Prof. Umberto
Colomb o održao je predavanje o značenju
šume za okoliš, različitost biosfere
i gospodarstvo u kojem je iznio niz podataka
koji mogu koristiti svakome koji
će doći u priliku da iznese nekoliko podataka
o globalnom značenju šume u današnjici.
Za informaciju navodimo te podatke
kako bi se zainteresirani mogao
njima u danom trenutku koristiti. Do podataka
može se doći zamolbom fotokopije
od uredništva Šumarskog lista odnosno
Hrvatskog šumarskog društva.
Tekst referata je na talijanskom jeziku,
ali za čitanje podataka iz tablica i grafičkih
prikaza nije potrebno znanje tog
jezika. Iskaz tablica i grafičkih prikaza
navodimo u prijevodu. To su:
TG 1. Obešumljenje u tropskom području
u desetljeću 1981—1990,


TG 2. Kretanje broja ljudi od unazad
dva milijuna godina zaključno s 1992. godinom,


TG 3. Iskorišćivanje površina kopna u
postocima u 1989. godini po kontinentima,


(loresta — šuma, pascolo — pašnjaci, agricolo


— poljoprivreda, altro — u druge svrhe),
TG 4. Iskorišćivanje površina kopna u
postocima bez površine unutarnjih voda
za cijeli svijet, za industrijalizirane zemlje
i za treći svijet,


TG 5. Kretanje pučanstva od 1600. godine
do 2035,


TG 6. Koncentracija ugljičnog dioksida
u atmosferi od 1960. do 1991. godine,


TG 7. Godišnje kruženje ugljičnog dioksida
između atmosfere, bilja i pedosfere,


TG 8. Udio velikih pošumljivača Svijeta,


TG 9. Antropogene emisije sumpora i
dušika u Sjevernoj Americi, Europi, Japanu
i ostalom svijetu,


TG 10. Veliki obešumljivači Svijeta,


TG 11. Svjetska proizvodnja žitarica
od 1950. do 1991. godine


(obrađena površina u milijunima ha, proizvodnja
u milijunima tona i produktivnost),


TG 12. Potrošnja energije iz drva i
druge biomase u nekim nerazvijenim zemljama,


TG 13. Emisije C02 nastale korišćenjem
fosilnih goriva, uslijed obešumljenja
i od cementnih građevina,


TG 14. Potrošnja papira i kartona u
1988. godini u kg po stanovniku nekih
zemalja (od SAD do Indije).


Nekoliko opaski uz TG podatke:


— Udio poljoprivrednih površina za
cijeli Svijet iznosi samo 11,25% a u Europi,
bez Rusije 29,69%, šuma u Svijetu
31,2% a u Europi 33,16% njezine površine;
— najveći pošumljivači su Kina i ex
— SSSR, s po 45 000 km2 u 1980. godini
a najveći obešumjivač Brazil s preko
35 000 km2 godišnje;
— obrađena površina od 1950. do 1991.
godine tek neznatno su povećane ali prinos
je povećan za preko tri puta;
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 103     <-- 103 -->        PDF

— potrošnja papira i kartona po stanovniku
u 1988. godini u SAD iznosila je
317 kg, u Švedskoj 311 kg, u Švedskoj
311 kg, u Africi 5 kg a u Indiji samo 2 kg.
ltd.
U ovom broju, nadalje, nalazi se i Izvješće
predsjednika Akademije Prof.
Fiorenza Mancinija o radu u minu


loj godini te prikaz jedne metodologije
za određivanje osmatračkih stanica kao
preventivne mjere u sprečavanju šumskih
požara Giovannija B ovio-a, iz Odjela
za poljoprivredu, šumarstvo i prostorno
planiranje Univerziteta u Torinu.


O. Piškorić