DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Aplikacija defolijanata na sadnicama u rasadniku prije sadnje, omogućuje
raniji početak kampanje osnivanja vrbovih kultura, čime se značajno
produžava vrijeme jesenske sadnje.


ZAKLJUČCI


1. Podizanje kultura stablastih vrba na području Posavine u pravilu
treba obavljati u jesen.
2. U uvjetima Posavine najbolji rezultati dobiveni su pri osnivanju kultura
s jakim ožiljenicama, starosti 2/2 godine.
3. Jesenska sadnja ožiljenicama, čija je krošnja prethodno potpuno reducirana,
može se provoditi odmah nakon prvih ranih mrazeva. Sadnja
ožiljenica krajem listopada, čije su krošnje prethodno bile potpuno reducirane,
dala je dobre rezultate i bez aplikacije defolijanata.
4. Produžetak jesenske sadnje stablastih vrba u Posavini za najmanje
30 dana, može se također osigurati aplikacijom različitih defolijanata, čija
se primjena u ovom eksperimentu pokazala uspješnom.
LITERATURA


Frison , G., 1973: Kriza presađivanja i promjene u sadržaju vođe topolovih sadnica.
Topola 97:40—43.
Hadrović , A., 1981: Utjecaj kemijske defolijacije na kvalitetu sadnica jabuka
i krušaka. Magistarski rad, FPZ, 51p, Zagreb.
Krstinić , A., 1989: Selekcija klonova stablastih vrba podesnih za osnivanje kultura
u Posavini. Glas. šum. pokuse 25:95—100.
Novakavić , M., 1989: Skraćenje vegetacije sadnica topola, urezivanjem lista.
Topola 157—158:19—22.
Wilde , R. C, 1971: Practical aplication of (2 chlorethyl) phosphonic acid in
agricultural production. Hort. Sci. (6)4:12—18.


How to Prolong Aukimn Planting of Arborescent Willows in Posavina?


Summary


During November in 1981 two years old plants of White Willow Clone V 39
were treated with different chemical defoliants in different concentrations with
the purpose to induce defoliation. The aim of this experiment was to investigate
possibilities to prolong the time of autumn planting campaign of Arborescent
Willows in the region of Posavina because the autumn flooding and low temperature
limited set up of plantations. The experiment showed positive results for
treated and untreated plants in prolonging autumn campaign for about 30 days.
Early autumn planting didn´t influenced the survival and productivity of the
clone V 39.