DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Utjecaj defolijanata u voćarstvu utvrđen je u smislu stimuliranja ubrzavanja
procesa defolijacije sadnica kod jabuka i krušaka u odnosu na kontrolu


(Hadrovic 1981).


U našem eksperimentu s klonom bijele vrbe (V 39), glede produkcije i
preživljavanja, može se zaključiti da su najbolji rezultati dobiveni tretiranjem
sa sredstvima Ethrel (500 ppm) i KJ, (1,0%).


Na pozitivne rezultate eksperimenta vjerojatno su utjecale i klimatske
prilike tijekom listopada i studenog 198J. godine. Naime, 25. 10. 1981. godine
u rasadniku »Gaj«, Šumarije Kutina, utvrđen je mraz uz temperaturu
zraka u mjestu Kutina od 1 °C. Jače zahlađenje bilo je već 2. 11. 1981., a vrlo
jaki mrazevi utvrđeni su 10. i 11. 11. 1981. godine.


Analizom dosadašnjih eksperimenata na području Posavine, utvrđeno
je da se jesenska sadnja kod većine eksperimenata obavljala krajem studenog,
a vrlo rijetko početkom prosinca. Upotreba dvogodišnjih ožiljenica
dala je najbolje rezultate (Krstini ć 1989). Sadnja stablastih vrba nije
se nikada do sada obavljala ni eksperimentalno ni operativno tijekom listopada.
Isto tako treba naglasiti da se gubici pri osnivanju kultura stablastih
vrba u Posavini za sadnju izvršenu u optimalnim terminima kreću
od 10—20%, pa se gubitak u našem pokusu pri sadnji sadnica tijekom listopada,
može akceptirati. Kod istraživanja s klonovima hibridnih topola
(Populus x euroamericana (Dođe) Guinier), utvrđeno je da jesenska sadnja
pruža veće garancije za uspjeh, budući omogućuje znatno ranije formiranje
korijenja i ravnomjerniji rast podzemnog i nadzemnog dijela sadnice,
te uspostavljanja ravnoteže između transpiracije i absorpcije (Friso n
1973). Također je utvrđeno kod hibridnih topola, da se obrezivanjem listova
na sadnicama krajem listopada i početkom studenog može produžiti vrijeme
osnivanja kultura. Utvrđeno je da različiti genotipovi (klonovi) pokazuju
specifičnu reakciju na obrezivanje, što se manifestira razlikama u primitku
sadnica crnih topola, nakon sadnje (Novakovi ć 1989). Kod stablastih
vrba utvrdili smo da jesensko vađenje sadnica te njihovo trapljenje do sadnje
u proljeće, kod pojedinih klonova ima izrazito negativan učinak. Pri
osnivanju klonskog testa u Opatovcu 1972. godine utvrđeno je da se primitak
sadnica od 13 klonova kretao zavisno od klona u rasponu od 0 do
94%. Dobiveni rezultati upućuju na zaključak, da različiti klonovi stablastih
vrba pokazuju specifičnu reakciju na trapljenje.


Komparacijom pet istih klonova stablastih vrba, sađenih na ukupno
devet eksperimentalnih pleha u Posavini, koje su osnovane tijekom jeseni
i proljeća, utvrđeno je bolje preživljavanje kod jesenske (91,25%), u odnosu
na proljetnu sadnju (83,31%). Opažanja su izvršena pri plantažnim starostima
od 8 do 15 godina. Sadnice posađene početkom jeseni uspijevaju tijekom
jeseni i zime iste godine razviti ili ojačati korijenov sustav, što omogućuje
vrlo dobar vegetacijski start u proljeće slijedeće godine nakon
sadnje.


Proljetna sadnja je problematična i iz razloga što stablaste vrbe u proljeće
vrlo rano započinju s vegeatcijom, kada je još prisutna poplavna voda.
Isto tako osoblje u Šumarijama u većoj je mjeri koncentrirano izvršenjem
uzgojnih radova vrsta šumskog drveća, koje imaju veće gospodarsko značenje
od stablastih vrba. Zbog svega navedenog, osnivanje kultura stablastih
vrba u Posavini potrebno je u pravilu obavljati tijekom jeseni.