DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 96     <-- 96 -->        PDF

kao defolijanti. Prije sadnje, na sadnicama iz različitih tretiranja i kontrole,
izvršena je potpuna redukcija krošnje.


METODA RADA


Kemijska sredstva koja su korištena u eksperimentu u cilju izazivanja
defolijacije na sadnicama bijele vrbe (Salix alba L.), klona V 39 bila su:
kalijev klorat (KCIO.,), kalijev Jodid (KJ) i Ethrel (2-kloretil fosforska kiselina),
uz koncentracije 0,5 i 1,0%, te 500 i 1000 ppm za Ethrel. Sadnja
ožiljenica starosti 2/2 izvršena je u dva vremenska intervala: 12. 10. i 28. 10.
1981. godine. Tretiranje sadnica je izvršeno vinogradarskom prskalicom uz
utrošak 101 vode po tretiranju. U drugom vremenskom intervalu uključene
su sadnice tretirane Ethrelom, a sađene su također i netretirane ožiljenice
istog klona (kontrola). Na sadnicama iz tretiranja, redukcija krošnje je izvršena
nakon promjene boje lista.


Pokus je osnovan u rasadniku »Gaj«, Šumarije Kutina. Razmaci sadnje
bili su 3 x 3 m, a dubina sadnje 80 cm. Obrada tla nije vršena. Eksperiment
je postavljen kao komparativni, u dva ponavljanja. U godini sadnje pratili
smo također kretanje temperature zraka na području Kutine.


Izmjere totalnih visina i prsnih promjera sadnica, uz utvrđivanje broja
preživljenih sadnica u zavisnosti od tretiranja, izvršili smo kod fizičke starosti
od 2 + 11 godina.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA


Podaci izmjera za totalne visine, prsne promjere, drvnu zalihu po ha,
prosječni prirast i preživljavanje sadnica, 11 godina nakon sadnje, dani su
u tablici 1.


Iz tablice 1 vidljivo je da je za oba datuma sadnje kod svih tretiranja
postignut relativno visok postotak primanja sadnica. Glede produkcije najbolji
rezultati dobiveni su kod kontrole, dok je glede preživljavanja najbolje
rezultate dalo tretiranje Ethrelom, koncentracije 500 ppm.


Testom signifikantnosti razlika proporcija za preživljavanje sadnica, između
datuma sadnje (12. 10. i 28. 10.) nije dobivena statistički značajna
razlika za tretiranje s KClOi i KJ, pri koncentracijama 0,5 i 1,0%.


Proces odbacivanja lišča kontroliran je regulatorima rasta, a praćen
je sintezom etilena, čiju sintezu biljke povećavaju na kraju vegetacije, dok
egzogeni etilen (aplikacijom defolijanata) može ubrzati stvaranje otpadnog
meristema koji proizvodi sloj plutastih stanica između peteljke lista i izbojka,
uvenuće i opadanje lista. S pojavom nižih jesenskih temperatura povećava
se količina abcizinske kiseline u biljci, najaktivnijeg endogenog inhibitora
rasta i regulatora procesa sezonske promjenjivosti i odvajanja pojedinih
organa, koji se zajedno s etilenom upotrebljavaju u reguliranju procesa
opadanja lišća. Nakon spoznaja o mehanizmu odvanja lišća, isproban
je velik broj kemijskih spojeva kao prikladnih defolijanata, čiji je mehanizam
djelovanja oslobođenje etilena u tkivima biljaka, čime se stimulira
proces sazrijevanja i formiranja odvajajućeg sloja (Wild e 1971).