DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Uzorci stabala prema lokaciji i datumu uzimanja


Tablica
Uzorak Lokacija Datum


1. Jasen Lipovljani lipanj 1988.
2. Hrast Vrbovec rujan 1992.
3. Bukva Vrbovec rujan 1992.
Gama-spektrometrijskim mjerenjem određen je sadržaj radioizotopa u
pojedinim uzorcima kako je prikazano u tablici 2.


Sadržaj radioizotopa u pojedinom uzorku izražen u jedinicama radioaktivnosti


Tablica 2.
Uzorak Cs-137 Bq/kg Cs-134 Bq/kg K-40 Bq/kg


1 3,7 0,2 53,2
2 2,25 0,135 23,6
3 9,64 0,4 30,14


Analiza je načinjena u INKR-u Institut »R. Bošković«. Različiti sadržaji
Cs-137, Cs-134 i K-40 posljedica su različitog zagađenja tla radioaktivnim cezijem
odnosno različitog sadržaja kalija u tlu, a također i različitih transportnih
mehanizama iona iz tla u stablo. Prema literaturnim podacima B arišić
i Lulić (1992) i Barišić i dr. (1992) o ukupnom sadržaju Cs-137
u tlu do dubine 26 cm preračunato na 2. svibnja 1986. g., uzorak jasena uzet
je s područja gdje je sadržaj Cs-137 iznosio 10—20 Bq/m-, a uzorci hrasta
i bukve s područja 5—10 Bq m2.


U uzorku hrasta određen je atomskom apsorpcijskom spektrometrijom


sadržaj metala:
Na 0,021% Mn 0,000019°/0
K 0,067% Ni 0,0000425%
Ce 0,168% Cu 0,000054%
Mg 0,0145% Cd —
Fe 0,000025% Zn 0,000059%
Cr — Pb 0,000033%


Analiza je načinjena u CAS-u Institut »R. Bošković«.


Za ovaj uzorak hrasta izračunat je na temelju prisutnog K-40 sadržaj
ukupnog kalija i dobivena je vrijednost 0,078%, a ovaj rezultat je, s obzirom
na različitost metoda određivanja, u dobrom slaganju s dobivenih 0,067%
kalija na bazi atomske apsorpcije.


ZAKLJUČAK


Dobiveni rezultati gama-spektrometrijske i atomsko-apsorpcijske analize
izabranih vrsta stabala pokazali su opravdanost ovih analiza. Unatoč potrebnoj
velikoj količini drvne mase za svaku analizu, moguće je relativno jednostavno
pripremiti zajednički uzorak za obje analize. Sadržaj radioaktivnog