DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 92     <-- 92 -->        PDF

(1990, 1991, 1992)]. Zbog sadržaja kalija u tlu stabla će obvezno sadržavati i
prirodni radioaktivni izotop kalija K-40, čiji je sadržaj proporcionalan sadržaju
ukupnog kalija.


U praćeniu zagađenja okoliša, analize tala i biljnog materijala te određivanja
transportnih faktora dobivaju veliki značaj, pa je tako i za ocjenu
zagađenosti šumskih ekosustava značajna analiza i stabala u odnosu na
staništa.


Određivanje metala u stablu i tlu moguće je metodom emisijske ili apsorcijske
spektrometrije ili emisijske plazmo-spektrometrije, dok se radioaktivni
izotopi određuju gama-spektrometrijom. Zbog relativno niskog sadržaja
radioizotopa i metala u stablu, za njihovo određivanje osim odgovarajućih
uređaja potrebno je posebno obraditi određenu količinu uzorka drva
kako bi se sadržaj radioaktivnih iztopa i metala mogao detektirati.


METODA RADA


Za analize sadržaja radioizotopa i metala razvijen je postupak da se 1—2
kg drvne piiljevine sušene na 105 *C spali u električinoj peći na 550 °C bez
pristupa zraka. Pri nižim temperaturama spaljivanje je sporo i nepotpuno, a
pri višim temperaturama dolazi do gubitka hlapivih elemenata. Dobiveni pepeo
mora stajati 15—20 dana radi eventualne uspostave ravnoteže radioaktivnih
izotopa. U odstajalom uzorku gama-spektrometrijom odredi se sadržaj
prisutnih radioaktivnih iztopa. Nakon ovog mjerenja odgovarajuća količina
pepela otopi se pogodnim smjesama kiselina, te se u dobivenoj otopini
atomsko-apsorpcijskom spektrometrijom odredi sadržaj metala.


REZULTATI I DISKUSIJA


Radioaktivni izotopi cezija Cs-137 i Cs-134 prisutni su u tlu na području
čitave Hrvatske kao posljedica radioaktivnih oborina nakon nuklearnih eksperimenata
i akcidenta u Černobilu. Sadržaj tih radioizotopa u tlu je izmjeren,
a podaci za čitavo područje Hrvatske objavljeni su u literaturi F i 1 i p ović-
Vinceković i dr (1991), Barišić i dr. (1992, 1992"), Barišić
i Luli ć (1992). Zbog dužine vremena poluraspada tih radioizotopa koja
iznose za Cs-137 30 godina i Cs-134 2,06 godina, njihova će se radioaktivnost
u tlu još dugo detektirati. Za razliku od njih prirodni radioaktivni izotop
kalija, K-40 s poluvremenom raspada 1,28x10° god., čiji je udio u ukupnom
kaliju 0,0117%, moći će se detektirati svugdje, proporcionalno sadržaju ukupnog
kalija. Radioaktivni izotopi kao i drugi metali prisutni u tlu, sadržani
su i u biljkama i njihovim produktima, a taj sadržaj prvenstveno ovisi o
njihovoj količini i načinu vezivanja u tlu. Istraživanja su pokazala relativno
visok sadržaj Cs-137 u cvijeću, polenu i medu Bariši ć i dr. (1992, 1992").
Ova saznanja potaknula su interes za određivanje radioaktivnih izotopa u
stablu s određenog staništa, a također i za određivanje metala zbog dobivanja
cjelovite slike gomilanja zagađivača u stablu.


Za mjerenje su posebno pripremljena, kako je opisano, tri uzorka različitih
stabala s različitih lokacija u Hrvatskoj, kako je prikazano u tablici 1.


310