DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 90     <-- 90 -->        PDF

O ZDRAVSTVENOM STANJU ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI


O zdravstvenom stanju šuma u Bosni i Hercegovini do 1989. godine nalazimo
izvještaj u časopisu »Šumarstvo i prerada drveta« za 1991. godinu. 0 tome izvješćuju
profesori dr. M. Ušćuplić, dr. D. Gavrilović i dr. VI. Lazarev uz napomenu,
da su istraživanja obuhvatila cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu i obavljena u skladu
propozicija donijetih u okviru Programa Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda
za Europu (UN CEE). Prema tome Izvještaju stanje između 1987. i 1989.
bilo je:


Ovaj časopis otvara svoje stranice i autorima iz Zagreba. U ovom broju to
je rad dr. Josipa Biskupa , profesora Šumarskog fakulteta »Stupanj zadovoljenja
potreba za prehranom, odijevanjem i odmorom zaposlenih u šumarstvu
Republike Hrvatske«. Ovaj rad možemo označiti kao nastavak do sada objavljenih
rezultata socioloških istraživanja u šumarstvu u Šumarskom listu (1983, 85,


88. i 89) i Glasniku za šumske pokuse, Posebno izdanje, kn´j. 3. Rezultati: 6,7% ispitanika
nije zadovoljeno ishranom, 17,6% odijevanjem a 24,6% odmorom; »statistički
gledano (P 250) nema značajne razlike između stupnja obrazovanja i procjene
zadovoljenja potrebe iz prehrane«, zaključuje autor.
Za prosječnu ocjenu zadovoljenja odijevanja izjasnilo se 54,7% ispitanika ili


454. S najnižom i najvišom ocjenom izjasnilo se manje od 7% ukupnog broja
ispitanika (njih 830) po pojedinoj ocjeni.
Pod odmorom u ovoj anketi »nije se mislilo na odmor u toku radnog procesa
nego na odmor kao slobodno vrijeme«. I s odmorom većina ispitanika je
zadovoljna (42%,) do vrlo zadovoljna (22,9%). Anketa je pokazala da »stanovnici
sela izražavaju viši stupanj zadovoljenja potrebom za odmorom« od onih koji istodobno
nisu vezani i na poljoprivredne radove.


Za realizaciju Programa pošumljivanja degradiranih i izdanačkih šuma i goleti
u BiH na površni 92.295 ha zaključen je 1986. godine Društveni dogovor o financiranju
tih radova. Prema tome dogovoru u financiranju trebaju sudjelovati:


šumarstvo s 35%,
kemijska prerada diva s 5%,
elektroprivreda s 5%,
SIZ vodoprivrede s 5%,
skupštine općina s 10% i
Republika s 20%.