DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 86     <-- 86 -->        PDF

njima bi bio prikazan stvaran izgled šumskih sastojina, s bitnim razlikama
u sklopljenosti, sastavu i strukturi, kvantitativno i prostorno.


Brzo i ekonomično pridobivanje pouzdanih i stalno nadopunjavanih podataka,
kartografskih podloga, ovisi jedino o postojanju odgovarajuće računarske
opreme i programske podrške, te u daljinskim istraživanjima izobraženih
djelatnika.


C) Nacionalne inventarizacije šuma imaju za cilj da odrede šumsko
bogatstvo (površine, drvne zalihe, prirast) neke zemlje, te da periodičnim
ponavljanjem ustanove razvitak, te djelovanje prirodnih i gospodarskih utjecaja
na tom području. U Hrvatskoj se podaci o šumama na razini države
dobivaju kao zbroj inventura po gospodarskim jedinicama. Kod toga se
zbrajaju rezultati raznorodnih inventarizacija koje se razlikuju po godini
inventarizacije, točnosti i intenzitetu, što utječe na konzistentnost podataka
za cijelu državu. Mnoge zemlje u svijetu provode nacionalne inventarizacije
šuma jedinstvenom metodologijom i s jedinstvenom točnosti. One daju
vjerodostojnije podatke o šumama na razini države, a služe i kao kontrola
inventura provedenih na razini šumske privrede, te za vrednovanje uspješnosti
mjera šumsko-gospodarske politike. Po našem mišljenju u Hrvatskoj
bi nakon stjecanja nezavisnosti bilo neophodno provesti nacionalnu inventuru
šumskog bogatstva i ustanoviti kojim resursima raspolažemo tzv. nulto
stanje. Racionalizacija nacionalnih inventura moguča je primjenom metoda
inventarizacije u više laza ili stupnjeva, gdje bi izvor podataka za prvu fazu
ili stupanj, koji površinski pokriva cijelu državu bile snimke iz Svemira.
U ostalim višim fazama podaci bi se dobivali uzorkovanjem na aerosnimkama
i terenskim mjerenjima.


D) Poseban slučaj inventura šuma na velikim površinama je ustanovljavanje
oštečenosii šuma. Pomoću multispektralnih satelitskih snimki moguće
je ustanoviti površinskn raspored oštećenosti sastojina, osobito jakih
i vrlo jakih oštećenja. Ti podaci bi bili nadopuna uobičajenih terestričkih
inventura oštećenosti, na osnovi uzoraka. Multitemporalnim analizama mogao
bi se dobiti kronološki slijed oštećenja.


E) Nakon domovinskog rata 1991. godine dio hrvatskog teritorija je
pod okupacijom. Uz pretpostavku postojanja odgovarajućih uređaja i kadrova,
na osnovi satelitskih snimki mogao bi se dobiti djelomičan uvid u
situaciju površinski izraženih fenomena na tom području, kao što su npr.
razrušenost naselja, djelovanje neprijateljskog topništva po poljoprivrednim
površinama, izvršene sječe šuma, opožarene šume i si. Multitemporalnc
snimke omogućavaju kronološko praćenje tijeka djelovanja ratnih događanja
na okoliš.


ZAKLJUČAK


Porast broja stanovnika na Zemlji i gospodarski razvitak stvaraju povećanu
potražnju za šumskim proizvodima, što se može zadovoljiti jedino
ispravnim gospodarenjem šumama, koje se mora zasnivati na načelima potrajnog
gospodarenja.


Potrebno je postići i trajnu ravnotežu između ekonomskog iskorišćivanja
šumskih proizvoda i osiguranja socijalnih koristi od šuma, kao što je