DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 81     <-- 81 -->        PDF

dataka za neku snimku, po određenom algoritmu, pronađe one piksle koji
unutar nekog dopuštenog rasipanja imaju istu kombinaciju podataka, kakva
je ustanovljena za trening područja. Na osnovi izvršene klasifikacije automatski
se kartira prostorni raspored objekata i pojava, koji su bili analizirani.
Klasifikacije na osnovi samo originalnih spektralnih signatura objekata
često su puta ograničene činjenicom da se mnoge vegetacijske forme
u određenom trenutku vrlo slično preslikavaju. Rezultati klasifikacije mogu
se poboljšati ciljanim računskim manipulacijama originalnim digitalnim
zapisima, te uvođenjem u analizu dodatnih informacija, kao što su npr.
nadmorske visine terena, pedološki i geološki podaci, te sezonske snimke
istog terena tijekom godine, tzv. multitemporalne snimke.


PRIMJERI PRIMJENE SATELITSKIH SNIMKI


Mogućnost pridobivanja velikog broja podataka o pojavama na površini
Zemlje, pomoću satelita, bila je prihvaćena od svjetske istraživačke i profesionalne
javnosti, osobito u domeni tzv. geoznanosti, pa tako i u šumarstvu,
pogotovo jer mnogi od tih podataka nisu do tada raspoloživim sredstvima
uopće bili dostupni. Primjena snimki iz svemira postala je nezaobilazno
sredstvo za rješavanje raznih istraživačkih i praktičnih problema. Od
mnogih u stručnoj i znanstvenoj literaturi opisanih primjera primjene
satelitskih snimki navest ćemo samo neke, prema područjima primjene:


— ekologija: planiranje ekoloških odluka (K o 1 e j k a 1991), nadgledavanje
promjena ekosustava (Carniero 1985, Harne 1991a, Beneš & Križek
!991), prognoza površinske temperature šuma (Mande l 1991), modeliranje
globalnog ciklusa COL, (Badhwa r & McDonal d 1986), ustanovljavanje
i primjena indeksa lisne površine (Herwitz i dr. 1990, S parne r
i dr. 1990).
— šumska proizvodnja: procjena produktinvosti šuma (Cook i dr.
1989), ustanovljavanje temeljnice i biomase lišća (Frankli n 1986), inventarizacija
šuma (Wu 1985, Schade & Dalangin 1986, Po so 1986)
— karliranje tipova šuma: (Horler & Ahern 1986, Schar dt 1989,
Xu 1990)
— zaštita šuma: kartiranje vjetroizvala (Wieczore k 1991), otkrivanje
oštećenosti šuma djelovanjem insekata, na pr. resičara Tacniotkrips incosequens
Uzel (Vogelmann & Rock 1989), potkornjaka Dendroctorus
ponderosae Hoph. (G i m b a r z e v s k y i dr. 1992), djelovanjem štetnih
gljiva (Harne 1991b), onečišćenjem okoliša (B e r e s j o 1985, Kadro &
Kunz 1985), praćenje požara (Chuvieco 1989, A n o n. 1988)
— lovstvo: karte prehrambenih mogućnosti (Ormsby & Lunetta
Lunett a 1987), utvrđivanje habitata određene vrste (A n o n 1987).
Kada se govori o mogućnostima primjene metoda daljinskih istraživanja
iz Svemira za potrebe šumskog gospodarstva mora se naglasiti da
se te metode ne smiju nikada promatrati ekskluzivno, same sebi dovoljnim,
nego da se satelitski podaci smatraju samo jednim od ravnopravnih izvora
informacija. Daljinska istraživanja iz Svemira su samo proširenje daljinskih
istraživanja, fotogrametrije i fotointerpretacije na osnovi snimanja iz