DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 80     <-- 80 -->        PDF

lognih snimki, sličnih fotografiji, koje se izrađuju na osnovi magnetskih
zapisa ili (2) digitalnom analizom zapisa na magnetskim vrpcama.


Vizuelna interpretacija analognih satelitskih snimki, metodološki je
slična interpretaciji aerosnimki snimljenih iz zrakoplova. Ona je uvjetovana
ograničenim čovjekovim sposobnostima gledanja, zapažanja i uspoređivanja.
Tako je istovremeno moguća vizuelna analiza snimki samo tri pojedinačna
kanala. Za vizuelnu interpretaciju većinom se izrađuju tzv. kolor
kompoziti, analogni proizvodi u boji, na osnovi pojedinačnih snimki tri
izabrana kanala. Kod izrade kolor kompozita mogu se neke posebnosti pojedinih
kanalai izgubiti. Zato se smatra da je za obradu skenerskih snimki
najpogodnija digitalna analiza, u koju se prema potrebi, te prema raspoloživoj
računarskoj tehnici i programskoj podršci, mogu uključiti podaci
svih snimljenih kanala.


Kompjuterska analiza digitalnih zapisa predstavlja u daljinskim istraživanjima
kvalitetan napredak. Čovjek nije u mogućnosti uočiti sve razlike u
crno-bijelim tonovima, te razlike u tonu, svjetlini i zasićenju boje kod
snimki u boji. Uočene razlike se mogu opisati samo kvalitativno, Pojavljuju
se poteškoće kod uspoređivanja dijelova jedne snimke, a osobito više snimki
ili snimki iz različitog vremena. Vizuelna interpretacija je subjektivan proces
i da bi se dobili konzistentni rezultati moraju se intenzivno usklađivati
rezultati raznih interpretacija. Digitalnom obradom interpretacija je neovisna
o slabosti ljudskih osjetila i prepuštena je, elektroničkim računarima,
koji uvijek za iste podatke daju isti rezultat. Uključivanjem svih raspoloživih
podataka i automatiziranjem procesa, podaci se dobivaju jednostavnije,
konfornije i objektivnije. Daljinska istraživanja iz svemira omogućuju
površinsku inventarizaciju objekata i njihovih stanja (tipovi šuma, oštećenosti
šuma i si.) na vrlo velikim prostranstvima, koja do sada nije bilo moguće
odjednom promatrati, inventarizirati i kartirati.


Prepoznatljivost objekata na snimkama, npr. livade ili bukove sastojine,
ovisi o njihovim refleksionim karakteristikama u spektralnom području na
koje je primijenjen osjetljiv senzor. Prepoznavanje nekog objekta ili njegovog
stanja moguće je u slučaju ako za njega postoji specifična spektralna
signatura signifikantno različita od okolišnih objekata, te ako se objekt
može eventualno prepoznati po svojem karakterističnom obliku. Nosač površinskih
informacija je element slike (piksl), čije površinske dimenzije
ovise o moći razlučivanja primijenjenog skenera. Tako se satelit SPOT veličina
piksla za skaner HRVI (pan) iznosi -00 m- (10 X 10 m), za HRV2 400
m2 (20 x 20 m), a za skaner TM satelita LANDSAT 5 900 m2 (30 X 30 m). Tako
velike površine su u prirodi rijetko homogene, zato svi piksli za određeni
objekt nisu potpuno jednaki.


Spektralna svojstva određenih objekata (stratuma) na površini Zemlje,
npr. šumskih sastojina po vrsti drveća, starosti, oštećenosti, pa livada, vode
i si., mogu se prikazati srednjom vrijednosti odbijenih valova u valnim područjima,
kanalima snimke, te rasipanjem oko te srednje vrijednosti. Za
rasne stratume te vrijednosti su različite. O razlikama u spektralnim signaturama
i veličini rasipanja ovisi mogućnost razlikovanja pojedinih objekata.


Na osnovi podataka za neke poznate objekte (primjerne površine, trening
područja) elektroničko računalo ima zadaću da, između milijuna po


298