DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Tablica 2
Karakteristike kanala skenera Thematic Mapper TM (LANDSAT 4&5)


Broj Valna duljina (u.m) Karakteristike


1. 0.45-0.52 piavozeleno Kartiranje dna plitk* voda; razlikovanje tla i vegetacije te
listača i četinjača za ustanovljavanje stanja vitalnosti
vegetacije (MSS kanal 1)
2. 0.52-0.60 zeleno Područje maksimalne refleksije zelenog s vegetacijom;
pogodno za ustanovljavanje stanja vitalnosti vegetacije
(MSS-kanali)
3. 0.63-0.69 crveno Područje koje apsoitira ktorofS; Sto je važno za
razikovanje tipova vegetacije (MSS kanal 2)
4 0.76-0.90 bttže IC Pogodno za kartiranje obaMh Inija, te za ustanovljavanje
biomase (MSS dio kanala 3 i kanala 4)
5. 1.55-1.75 srednje IC Pokazuje vlažnosttta i vegetacije. Prodire kroz oblake. Daje
dobar kontrast među tipovima vegetacije.
6. 10.40-12.50 termalno Noćne snimke pogodne za termalna kartiranja, te
za ustanovljavanje vlažnosti tla.
7-2.08-2.35 srednje IC Apsorpciono područje uzrokovano hklroksunim ionima
u mineraima. Na osnovi kanala 5 i 7 mogu se kartirati
hidrotermičke promjene stijena, u kojima nalazimo rudna
ležišta.


Skenerske snimke su izvorno u digitalnom obliku, zapisane na magnetskim
vrpcama. Prije početka njihove obrade obavlja se korektura i poboljšanje
originalnih podataka i to:radiometrijska korektura: uklanjanje razlika nastalih nejednoličnim
radom senzora ili ujednačavanjem kontrasta raznih snimljenih snimki,

geometrijska korektura: uspostavljanje istog položaja piksla na skenerskoj
snimci i na površini Zemlje (karti);

poboljšanje slike: uklanjanje određenih pogrešaka pri snimanju, npr.
tzv. »šumova«, te umjetno naglašavanje nekih detalja važnih za interpretaciju
snimke, npr. promjene kontrasta.
Podaci o objektima od interesa, pa tako i o šumama, dobivaju se iz
multispektralnih snimki na dva načina: (1) vizuelnom interpretacijom ana