DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 75     <-- 75 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*659.2:528.7 Sum. list CXVII (1993) 293


MOGUĆNOST PRIDOBIVANJA INFORMACIJA O ŠUMAMA IZ
UMJETNIH ZEMLJINIH SATELITA


Zvonimir KALAFADŽIĆ & Vladimir KUŠAN


SAŽETAK: Korištenje snimaka iz umjetnih zemljinih satelita
za pridobivanje informacija postalo je nezaobilazna tehnologija u
mnogim djelatnostima čovjeka, a posebice u upravljanju i praćenju
stanja prirodnih bogatstava, naročito u šumarstvu. U radu su
opisani umjetni zemljini sateliti koji su do sada lansirani za potrebe
snimanja i proučavanja Zemlje. Pri tome je posebna pozornost
posvećena satelitima iz serije LANDSAT (USA) i SPOT (Francuska)
jer su njihove snimke naročito pogodne za proučavanjebiljnog svijeta a posebice šumskog pokrova. Isto tako je opisani način pridobivanja i prenošenja snimljenih snimki na Zemlju.
Posebno su prikazane glavne osobine satelitskih snimki, načini
njihove interpretacije i uporabe te mogućnosti njihovog uklapanja
u geografski informacijski sustav (GIS). Opisana je sadašnja razina
korištenja satelitskih snimki u Hrvatskoj, te su dane preporuke
za njihovo uvođenje i korištenje u hrvatskom šumarstvu.


Kl j u č n e riječ i: satelit, satelitska snimka, fotointerprelacija,
GIS.


UVOD


Uvođenje modernih tehnologija u potrajno gospodarenje prirodnim bogatstvima
i u obnovi kakvoće okoliša postalo je jedan od preduvjeta za
uspješno poboljšanje stanja u bivšim socijalističkim zemljama srednje i
istočne Europe. Za odvijanje tog procesa moraju postojati vjerodostojne
informacije o trenutnom stanju i stvarnim mogućnostima kontrole promjena,
koje mogu nastupiti (Kalensk y 1991.). U zadnjim dekadama ovog
stoljeća daljinska istraživanja pomoću snimki iz Satelita postala su jedan od
najučinkovitijih izvora podataka o prirodnim bogatstvima i stanju okoliša
na velikim područjima. Svemirska era na području daljinskih istraživanja
započela je 1972. godine lansiranjem prvog satelita za istraživanje zemlje
LANDSAT 1 u SAD.


Danas se oko Zemlje vrti već peti satelit iz te serije, uz satelite bivšeg
SSSR-a, Francuske, Japana, Indije i Europske zajednice. Ti sateliti neprestano
snimaju i šalju podatke o Zemlji, koji se mogu primijeniti u mnogim


* Zvonimir Kalafadžić, dipl. ing. i mr. Vladimir Kušan, dipl. inž., Šumarski
fakultet, Zagreb
293