DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Graf. 2


Odnos oštećenosti i sukcesije biljnili zajednica


Damage class


njem oštećenosti sastojina (stupanj 1 =6.0%, 2.1 =94%). To je slučaj ako
biljne zajednice šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem (5),
te šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem (6) i
pošumljenje čistine i bare prelaze u tipičnu šumu hrasta, lužnjaka i običnog
graba (1).


2. Promjene izrazito vlažnih u suše biljne zajednice (grupa II.) uvjetuje
također izraziti povećani udio sastojina viših stupnjeva oštećenosti
(stupanj 1 = 6.5%, stupanj 2.1 = 93.5%). To je slučaj kada tipična šuma poljskog
jasena (8) i tipična šuma crne johe s trušiljkom (10), te pošumljenje
bare i čistine prelaze u šumu hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem
(5) i šumu hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem
(6).
3. Tamo gdje se vlažnija biljna zajednica mijenja u nešto sušu, ali još
uvijek dosta vlažnu zajednicu (grupa III.) nalazimo pretežno manje stupnjeve
oštećenosti sastojina (stupanj 1:67.7%, stupanj 2.1:32.3%). To je slučaj
ako šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem
(6) prelazi u šumu hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem (5).
Prirodni i izgrađeni linearni objekti u šumama i stupanj oštećenosti
Presence of natural and man-made linear objects in forests and their
damage status


Uz određene prirodne ili po čovjeku načinjene linijske objekte, određen
je površinski udio pojedinih stupnjeva oštećenosti na širini od 100 m