DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Tablica -Table 3


STUPANJ OŠTEĆENOSTI SASTOJINA OBZIROM
NA SUKCESIJU BILJNIH ZAJEDNICA


Stand damage class according to the succession
of plant communities


Prijelaz biljne
zajednice iz -u


Plant community
change from -to


I
5-1 m
6-1 m
11-1 m


ukupno m


total %


II
8-5 m
8-6 m
10-5 m
10-6 m
11-6 m


ukupno m


total %


m


6-5 m
,


Stupanj oštećenosti


Damage class


1 2.1
11-25% 26-40%
20 600
70 485
315
90 1400


6.0 94.0
80
390
170


55
235
80 1150


6.5 93.5
3800 1815


67.7 32.3
U terestrički određen profil biljnih zajednica uneseni su fotointerpretacijom
dobiveni podaci o oštećenosti sastojina, te su određeni udjeli pojedinačnih
stupnjeva oštećenosti sastojina po biljnim zajednicama (Tab. 2, Graf.
1). Ustanovljeno je da su stabla najoštećenija u šumi lužnjaka s velikom
žutilovkom i rastavljenim šašem (6), a najmanje u šumi hrasta lužnjaka s
velikom žutilovkom i žestiljem (5). Tipična šuma hrasta lužnjaka i običnog
graba (1) nalazi se u sredini.


Rezultate fotointerpretacijom ustanovljenog stupnja oštećenosti sastojine
na mjestima gdje je došlo do sukcesije biljne zajednice prikazuje Tab.


3. i Graf. 2. U tablici su promjene u biljnim zajednicama svrstane u tri grupe
glede stupanja promjene vlažnosti promatranih bijnih zajednica. Na osnovi
dobvenih rezultata može se zaključiti:
1. Promjena biljne zajednice od vlažnijeg, prema bitno sušem vodnom
režimu staništa (grupa I.), uvjetuje izrazito povećanje površina s višim stup