DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ventarizacije pomoću acrosnimki cjelokupnim prekrivanjem terena, obzirom
na veličinu jedinica inventarizacije, vidi se iz Tab. 1 (Traenkne r
& Troycke 1988).


U Hrvatskoj se inventarizacija oštećenosti šuma opažanjima na terenu
sustavno provodi na gotovo cijeloj površini od 1987. godine, metodom koja
se zasniva na metodi Komisije Europske zajednice, a koja je prihvaćena
gotovo u cijeloj Europi (P r p i ć i dr. 1988, Hidebrandt & Gross
1989).


Uz pomoć šumarske privrede primijenjena je i inventarizacija oštećenosti
šuma pomoću ICK aerosnimki na dosta velikim površinama šuma jugozapadne
Hrvatske i slavonske Posavine (K a 1 a f a d ž i ć i dr. 1993). Te
inventarizacije omogućuju i potanku analizu ovisnosti oštećenosti šuma i
čimbenika okoliša. Ovdje ćemo navesti rezultate o odnosu oštećenosti šuma
i biljnih zajednica, te sukcesije biljnih zajednica, kao i prirodnih i izgrađenih
linijskih objekata u šumama kao što su kanali, prometnice, vodotoci, a
koji su dobiveni interpretacijom ICK aerosnimki šumskog bazena »Spačva«.


Prve aerosnimke ujedno su i trajni dokument nultoga stanja. Višenamjenskim
korištenjem ICK acrosnimki moguće je sniziti troškove. Naročito
je moguće korištenje istih aerosnimki za potrebe uređivanja šuma, što
dokazuju i iskustva stečena vi Hrvatskoj.


AEROSNIMANJE 1 METODA FOTOINTERPRETACIJE —


— AERIAL PHOTOGRAPHY AND PHOTOINTERORETATION METHOD
Na području šumskog bazena »Spačva« uzduž prosjeka VI. i XXIV. u
smjeru sjever-jug i presjeka 15 u smjeru istok-zapad, izvršeno je 20. 7. 1989.
godine aerosnimanje u ukupnoj dužini od 49,08 km (SI. 1). Snimljeno je
djelomično ili u potpunosti 157 odjela na 99 aerosnimki. Srednje mjerilo
snimanja iznosilo je 1:6123. Primijenjena je aero-foto kamera Zeiss LMK
305/32, te ICK film Kodak Aerochrome 2443.


Razvijeni dijapozitivi snimljenih aerosnimki isporučeni su posredstvom
Republičke Geodetske uprave 9. 2. 1990. godine, što znači preko 6 mjeseci
iza obavljenog snimanja. Uzrok zakašnjenja je dugotrajni postupak izdavanja
aerosnimki za upotrebu prema ondašnjim propisima o ONO. Isto tako
prema propisima snimke su po završetku radova pohranjene u Republičkoj
geodetskoj upravi u Zagrebu. Navodimo ove rokove, te nerazumne propise
koji smanjuju zanimanje za primjenu modernih tehnologija u praksi i koje
bi u novom zakonodavstvu trebalo mijenjati. Propisi naročito onemogućuju
kasnije multidisciplinarno korištenje aerosnimki, jer jednom pohranjene
snimke vrlo se teško ponovno dobivaju na uporabu.


Na osnovi terenskih opažanja stabala u raznim stupnjevima oštećenosti,
te njihovog kasnijeg pronalaženja na aerosnimkama, ustanovljen je način
preslikavanja na aerosnimkama te načinjen fotointerpretacijski ključ.
Interpretirane su vrste: hrast lužnjak (Quercus pedunculata Ehrh.), poljski
jasen (Fraxinus angustifolia ssp pannonica Soo & Simon), obični grab (Carpimts
betuius L.) te ostale vrste kao ostale listače (OL).


Na snimkama su izlučeni stratumi, na osnovi značajki koje se uočavaju
na aerosnimkama kao što su npr. veličina krošnje, sklop, vrste drveća, smje


284