DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 63     <-- 63 -->        PDF

PRETHODNU PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*48 »31« (CROATIA — SPACVA) Sum. list CXVII (1993) 281


OŠTEĆENOST ŠUMA I NEKI ČIMBENICI OKOLIŠA
U ŠUMSKOM BAZENU »SPACVA«


FOREST DAMAGE STATUS AND CERTAIN ENVIRONMENTAL
FACTORS IN »SPACVA« FOREST REGION (CROATIA)


Zvonimir KALAFADŽIČ, Vladimir KUŠAN, Zvonimir HORVATIC
& Renata PERNAR1


SAŽETAK: Na temelju interpretacije ICK aerosnimki mogu se
odrediti pouzdani statistički podaci o oštećenosti šuma za razrnjerno
male površinske jedinice, za sastojine. Analizom tih podataka
moguće je zaključivati i o utjecaju pojedinih čimbenika
okoliša na stupanj oštećenosti šuma.


Prilikom inventarizacije oštećenosti šuma šumskog bazena
»Spačva«, interpretacijom ICK aerosnimki, ustanovljeni su i određeni
odnosi između stupnja oštećenosti i nekih čimbenika okoliša.
Utvrđen je odnos između biljnih zajednica određenih na terenu
i stupnja oštećenosti u njima. Najveća oštećenost ustanovljena
je u šumi hrasta lužnjaka s velikom iutilovkom i rastavljenimšašem, a najmanja u šumi hrasta lužnjaka s velikom iutilovkom
i iestiljem. Tipična šuma hrasta lužnjaka i običnog graba nalazi
se po oštećenosti u sredim. Isto tako uspoređivana je oštećenost
i na terenu određena sukcesija vegetacije, te ustanovljeno da su
najviše oštećene sastojine u kojima je došlo do izrazite promjenevlažnijih u suše biljne zajednice. Oštećenost je određivana uzduž
prirodnih i umjetnih linijskih objekata u šumama. Uz isušene
bare, javne puteve (asfaltne ceste s dubokim prostranim kanalima),
te uz prokopane kanale oštećenost je najveća, a uz obične šumske
ceste i prirodne vodotoke oštećenost je manja. Uzrok samo osrednjoj
oštećenosti uz autoput Lipovac — Zagreb može biti izgradnja
bez narušavanja prirodnih hidroloških uvjeta ijili prilagodba
ondašnjih mlađih sastojina (1948. god.) na promijenjeneprilike.


Ključne riječi: hrastove nizinske šume, Spačva (Hrvatska),
oštećenost šuma, biljne zajednice, sukcesija vegetacije,
fotointerpretacija, ICK aerosnimke.


UVOD — INTRODUCTION


Inventarizacija oštećenosti šuma provodi se terenskim opažanjima, te
primjenom metoda daljinskih istraživanja. Metoda interpretacije infracrve


1 Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 41000 Zagreb, Svetošimunska 25