DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— Pravilnost oblika distribucija posječenih drvnih masa po debljinskim
stupnjevima ovisi o veličini uzorka doznake, o vrsti i strukturi prihoda te o
učešću pojedinog prihoda u ukupno posječenoj drvnoj masi.
— Smanjenjem veličine uzorka doznake ili povećanjem učešća GSP, povećava
se vjerojatnost odstupanja strukture posječenih drvnih masa od standardizirane
normalne distribucije (asimetričnost, šiljatost, sploštenost).
— Kod najmanjih uzoraka doznake — godišnjih distribucija doznačenih
i posječenih stabala i njihovih drvnih masa, učešće pojedinog prihoda predodređuje
oblik distribucije posječenog broja stabala, a jačina odstupanja od
unimodalnog oblika (najbližeg normalnom) upućuje na moguću veličinu i
način promjene distribucije drvnih masa u odnosu na normalnu.
— Najveća vrijednost utvrđene istovjetnosti raspodjele posječenih drvnih
masa po debljinskim stupnjevima je u tome, što je ta zakonitost raspodjele
istovjetna s normalnom i omogućuje planiranje veličine i strukture doznake
simuliranjem modela doznake.
3. Zaključci doneseni pod rednim brojem 4 u radu o evidenciji posječenog
broja stabala (Šum. list br. 1—2 93.), su i zaključci ove evidencije o posječenim
drvnim masama, iznesene u ovom radu.
Svrhovitost navedenih primjera evidencija sječa trebala bi potaknuti zainteresirane
stručnjake na kontinuirano vođenje, analizu i interpretaciju brojčanih
i grafički predstavljenih evidencija sječa, jer će tako doprinijeti kontinuitetu
praćenja promjena razvitka šume, omogućili primjenu pravilnog
gospodarenja, pojednostaviti postupke uređivanja i pozitivno utjecati na povećanje
točnosti prognoziranja razvitka prebornih šuma.


LITERATURA


Alabovski , V., 1951: Doznaka stabala, Narodni šumar V (7—8): 240—244. Sarajevo.


Androić , M., 1960: Argvresthia fundella F. R. (Tineidae) — Moljac jelinih iglica


— uzročnik sušenja jele u Gorskom Kotaru. Šumarski list I960., (7—8): 203—
—215. Zagreb.
Cestar , D. & Hren , V., 1967: Prilog načinu doznake stabala kod prebornog
gospodarenja. Šumarski list XCI (11—12): 452—455, Zagreb.
E i ć, N., 1954: Vođenje evidencije sječa i obračun doznačene drvne mase. Narodni
šumar VIII (7—8): 314—321.´ Sarajevo.
E i ć, N., 1962: Priručnik za praktično uređivanje i procjenu šuma u BiH. Zavod
za izdavanje udžbenika: 131—139, Sarajevo.
Hadžiahmetović , M., 1955: Doznaka stabala, sječa i evidencija sječa na
FŠOD »Igman«. Narodni šumar IX (11—12): 495—503. Sarajevo.
Klepac , D., 1961: Novi sistem uređivanja prebornih šuma. Poljop.-šum. komora
Zagreb, 46 pp.
Klepac , D., 1965: Uređivanje šuma. Nakladni zavod Znanje: 261—264, Zagreb.
Klepac , D., 1972: Istraživanja o utjecaju defolijatora na prirast jelovih šuma.


Šumarski list XCVT (1—2): 40—62, Zagreb.
Klepac , D., 1975: Gubitak prirasta u jelovim šumama koje se suše. Šumarski
institut Jastrebarsko. Radovi (23): 130—139, Zagreb.
Križan e c, R., 1969: Osnova sospodarenja za NPŠO «ospodarsku jedinicu Belevine
(1970.—1979.). Šumarski fakultet Zagreb, 142 pp.
Križance , R., 1979: Osnova gospodarenja za NPŠO gospodai sku jedinicu Belevine
(1980.—1989.). Šumarski fakultet Zagreb, 264 pp.
279