DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 6     <-- 6 -->        PDF

UDK 630-431 (497.13 — Jadransko područje)


Dim it rov, T.: Vremenske prilike i šumski požari na priobalnom dijelu Republike
Hrvatske tijekom 1992. godine — Weather Conditions and Forest Fires
in the Coastal Area of the Republic of Croatia During 1992 (319)


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


Komlenović , N.: 9. sastanak suradnika »Međunarodnog kooperativnog programa
za monitoring efekata onečišćenja zraka na šume (ICP Forests) 23.
do 26. svibnja 1993. g. u Budimpešti (325)


Uredništvo : Caraeas-ka DEKLARACIJA 1992. o parkovima, zaštićenim područjima
i budućnosti čovječanstva (330)


IZ INOZEMSTVA


P i š k o r i ć, O.: Smanjenje stručnog osoblja u državnim šumama (333)
Iz šumarstva Madžarske, Skandinavije i Švicarske (334)
Proizvodnost vjetrobrana u Saheiu Senegala (335)


KNJIGE I ČASOPISI


Piškorić , O.: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol 29—1993. godina
RADOVI ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO, Vol 27, Br. 1—1992. (338)
Dvije knjige izdavača INRA (340)


IZ GOZDARSKOG VESTNIKA (340)


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Uredništvo : ZAPISNIK 26. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatkoga šumarskog
društva (342)


IN MEMORIAM


Komlenović, N. i Gračan, J.: ANTE LOVRIČ, dipl. inž. šum.
Poštenjak , K.: BORIS REGENT, dipl, inž. šum.
V o j t, P.: IVAN HRSKA, dipl. inž. šum.
Babić , V.: ZVONKO PARAĐIKOVIĆ, dipl. ing. šum.


U NEKOLIKO REDAKA


Piškorić , O.: Sukcesija jedne crnoborove kulture podignuta na Kršu (236)
O zdravstvenom stanju šuma u Bosni i Hercegovini (308)


Uredništvo : Obavijest o sajmu u Klagenfurtu ´93 (252) i štovanim pretplatnicima
(318)


IZ ŠUMARSKOG LISTA (329, 336 i 349)


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora.