DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 54     <-- 54 -->        PDF

omjeru posječene drvne mase, moguće su pojave asimetričnosti, šiljatosti ili
spljoštenosti distribucije.


Odstupanje od standardiziranog normalnog oblika distribucije na grafikonima
se očituje dvojako. U ekstremnim slučajevima izrazito (šiljatost,
spljoštenost). Češće se na grafikonima očituje u slabo uočljivoj a u brojčanim
podacima pritajenoj asimetriji.


Na slici 2, gdje su prikazane strukture posječenog broja stabala (2a) i
njihovih drvnih masa (2b) po vrstama prihoda i ukupno za promatrano 30-
god. razdoblje (1959.—1989.) (brojčano iskazanih u tab. 2), jasno se uočavaju
navedene razlike između oblika distribucija posječenog broja stabala i njihovih
drvnih masa.


Ni uz očigledan ekstrem na lijevom kraku unimodalne distribucije GRP,
nepravilnu hiperboličnu distribuciju GSP kao ni izrazito bimodalnu distribuciju
ukupnog GP- neosporno utvrđenim na grafikonima slika 2a, osnovni oblik
distribucija posječenih drvnih masa na si. 2b, nije se promijenio.


Ekstrem GRP iz si. 2a je na grafikonima slika 2b gotovo neuočljiv, distribucija
GSP je pravilnog do spljoštenog oblika, a bimodalnost oblika GR
odrazila se u jedva zamjetljivoj asimetriji lijevog kraka.


Da potvrdimo utvrđenu jednoznačnost učestalosti raspodjele posječenih
drvnih masa ukupnog uzorka po debljinskim stupnjevima, izračunali smo za
stratume GRP, GSP i ukupni glavni prihod (GP) crnogorice, ordinate krivulja
normalnih distribucija (tablica 3) i iste ucrtali na grafikone si. 2b.


Uklopljene krivulje pokazuju da su empiričke distribucije istovjetne s
normalnim.


Istoznačnost oblika distribucija ukupno posječenih drvnih masa potvr
đuju i bez komentara grafikoni struktura etata na si. 3, nacrtani prema podacima
tablica 4, 5 i 6 za protekle tri ophodnjice i to: po debljinskim stupnjevima
na si. 3a, po dekadskim debljinskim razredima na si. 3b i po proširenim
debljinskim razredima na si. 3c.


Grafikoni ukupno posječenog broja stabala po ophodnjicama istovjetni
su s grafikonom sveukupnog uzorka bimodalnog oblika GP na si. 2a. Zainteresirani
ih mogu naći u već spomenutom radu u Šum. listu br. 1—2 93).


Za treći primjer, prikazan na grafikonima slike 4, izabrali smo tri različite
distribucije posječenog broja stabala (si. 4a) iz godine 1984. (unimodalna),
1959. (bimodalna) i 1972. (hiperbolična) i distribucije njihovih drvnih masa
(si. 4b).


U 1984. godini posječno je od ukupno realiziranog etata 86% drvne mase
kao GRP, a samo 140/0 kao GSP. Uz ovakav omjer vrsta prihoda, posječeni
broj stabala i njihove drvne mase distribuiraju se po debljinskim stupnjevima
u obliku jednakom ili bliskom normalnoj raspodjeli.


Kao posljedica napada moljca jelovih iglica (Argyresthia fundella F. R.),
povećano je učešće GSP u ukupno posječenoj drvnoj masi 1959. godine na
40 %.


To se na strukturi posječenog broja stabala odrazilo u bimodalnoj distribuciji,
a na grafikonu posječenih drvnih masa u šiljatosti distribucije
i blagom povećanju ordinata lijevog kraka.