DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*95:311.17 Šum. list CXVII (1993) 259


DISTRIBUCIJA DRVNIH MASA U PREBORNOJ DOZNACI


(Evidencija po godinama sječe)


Radovan KRIŽANEC*


SAŽETAK: Doznačene i posječene drvne mase iskazuju se u
evidencijama sječa ili »Kontrolnim knjigama« shodno slovu zakona
i stručnih uputa u ukupnim godišnjim brojčanim iznosima.


Za valjanu ocjenu uspješnosti provedenih doznaka i sječa,
sumarni brojčani podaci evidencija ne pružaju dovoljno elemenata
za korektnu analizu svih pojava tijekom »dosadašnjeg gospodarenja
«.


To nas je, između ostalog, potaklo da istražimo oblike deb-
Ijinskih distribucija doznačenih i posječenih drvnih masa i uz
brojčane izvršimo i grafičke analize, koje su kod analiza struktura
doznake po broju stabala opravdale primjenu.


Grafičkim analizama utvrdili smo da se bez obzira na oblik
distribucije doznake po broju stabala (unimodalna, bimodalna ili
hiperbolična), doznačene i posječene drvne mase — razvrstane po
vrstama prihoda ili ukupno — distribuiraju po zakonitostima normalne
razdiobe (Gaussovoj distribuciji). Iznađena zakonitost može
se uspješno primijeniti kao baza za simuliranje teoretskih modela
doznake.


Ključne riječ i: preborna šuma, evidencija sječa.


UVOD


Tijekom gospodarenja prebornom šumom spoznali smo da pravilno gospodarenje
osim sumarne godišnje evidencije sječa (ZOŠ, N. N. br. 52/90)
zahtijeva detaljnije vođenje i analizu podataka evidencija. U tu svrhu smo
evidencije sječa za gosp. jedinicu Belevine — NPŠO Zalesina vodili, obradili
i detaljno analizirali na tri načina: po broju stabala, po drvnoj masi
i po uzrocima sječe.


U prvom radu, publiciranom u jednom od prethodnih brojeva (1—2/
/l 993) ovog cijenjenog stručnog časopisa, detaljno smo obradili evidenciju


o posječenom broju stabala po godinama od 1959—1989 god., a samo sumarno
za razdoblje od 1947—1958 god.
Doc. dr. Radovan Križanec, Šumarski fakultet, Zagreb


259