DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Zapadni Papuk), iako je njihova primjena bila uspješna na teritoriji gotovo
cijele Hravtske.


Kada će se utvrditi energetska bilanca tipova šuma na reprezentativnim
objektima (mikroklimatske stanice), primijenit će se pluviotermički indeksi
povoljnosti klime i karta indeksa za prikaz prostorne raspodjele energije u
šumama, jer su indeksi posljedica energetskog djelovanja Sunca na Zemlju.


ZAKLJUČCI


Pluviotermički indeksi povoljnosti klime za šumsku vegetaciju mogu se
najuspješnije primijeniti za utvrđivanje:


1. Općekorisnih funkcija šume,
2. Zdravstevnog stanja šume,
3. Energetske bilance tipova šuma.
LITERATURA


Cestar, D., Hren, V., K o v a č e v i ć, Z., M a r t i n o v ić, J., Pelcer, Z.
(1979): Ekološko-gospodarski tipovi šuma Slavonskog gorja. »Radovi« br. 39,
Šumarski institut, Jastrebarsko. Zagreb.


Cestar, D., Hren, V., Kovačević, Z., Martinuvić, J., Pelcer, Z.
(1982): Ekološko-gospodarski tipovi šuma Hrvatskog Zagorja. »Radovi« br. 48,
Šumarski institut, Jastrebarsko. Zagreb.


Medvedović , J. (1988): Intensität des Tannenabsterbens unter verschiedenen
ökologischen Bedingungen Nordkroatiens. 5. IUFRO Tannensymposium. Zvolen.


Medvedović , J. (1991): Microclimatic research using new methods and new
measure instrument. 10. Svjetski kongres šumarstva. Pariz.


Medvedović , J. (1992): Pluviotermički indeksi povoljnosti klime za šumsku
vegetaciju. »Radovi« vol.27, br. 1. Šumarski institut, Jastrebarsko. Zagreb.


Medvedović , J. (1992): Karla pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za
šumsku vegetaciju. »Radovi« vol. 27, br. 1, Šumarski institut, Jastrebarsko.
Zagreb.


Prpić , B. (1975): Posljedice promjene šumske fitoklime u ekosustavu poplavne
šume hrasta lužnjaka. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, posebno
izdanje, knjiga II, Centar za znanstveni rad. Vinkovci.


Prpić, B., Komlenović, N., Sei e tko vi ć, Z. (1988): Propadanje šuma u
Hrvatskoj. Šumarski list br. 5—6. Zagreb.


Prpić , B. (1992): O vrijednosti općekorisnih funkcija šume. Šumarski list br.
6—8. Zagreb.


Sekcija za uređivanje šuma Požega (1985): Osnova gospodarenja za gospodarsku
jedinicu »Zapadni Papuk« (I i II). Požega.


Sekcija za uređivanje šuma Zagreb (1987): Osnova gospodarenja za gospodarsku
jedinicu »Sljeme-Medvedgradske šume. Zagreb.