DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 38     <-- 38 -->        PDF

čiju. To bi se moglo učiniti lako, da se prvo izradi Karta šumskih zajednica
Hrvatske u istom mjerilu kao što je karta indeksa (1:1 350 000, i to kao
transparent matrica), te da se te dvije karte međusobno preklope. Ako se
usporedbom karata utvrdi da se jedna šumska zajednica nalazi na području
više različitih indeksa povoljnosti klime, znači da se radi o zajednici
ili širokoj klimatskoj (ekološkoj) amplitudi, ili se ona ponegdje nalazi tamo
gdje joj nije prirodno mjesto. To se također ne može odmah saznati.
Zato je potrebno izraditi i treću kartu — Kartu zdravstvenog stanja šuma
u Hrvatskoj. Preklopimo li sve tri karte, za očekivati je da ćemo uspjeti
raci međuovisnost između različitih povoljnosti klime, areala šumskih zajednica
i zdravstvenog stanja. Različite razine zdravstvenog stanja unutar
jedne šumske zajednice vjerojatno će biti razgraničene granicama između
različitih indeksa povoljnosti klime. Ako će se ova očekivanja ostvariti
saznat ćemo da je razina zdravlja posljedica njene pripadnosti različitim
pluviotermičkim režimima. Dakako da na zdravlje djeluju i drugi čimbenici,
no njih ćemo lakše sagledati kada izdvojimo klimu kao presudnog
ekološkog čimbenika u rasprostranjenosti šumskih zajednica.


ENERGETSKA BILANCA TIPOVA ŠUMA


Pojam energetike je u šumarstvu vezan uz količinu energije koju sadrži
oranska materija proizvedena u šumi procesom asimilacije. Takav oblik
energije je u materiji fiksiran i pasivan, a koristi se tek nakon eksploatacije
šuma za izradu statičkih elemenata (građevinarstvo, pokućstvo),
za kemijsku preradu (celuloza) i za proizvodnju topline (ogrijev). No, osim
takve energije u šumi postoji još jedan oblik energije — to je energija života
u šumi, energija pretvorbe nežive, anorganske materije u živu, organsku,
kao i energija koja se oslobađa biološkom razgradnjom organske materije
na mjestu njenog postanka, u šumi.


Energija života u šumi ima svoj izvor u energiji Sunca. Šumsko drveće
i sav biljni svijet prihvaća energiju Sunca, ali ne jednako, a i ne koristi ju nejednako.
Kada bi mogli spoznati kako omogućiti najpovoljniju raspodjelu
energije u šumu koja je pokretač i poslijediea životne energije, kao i one
koja nastaje razgradnjom, mogli bismo prirodne procese usmjeriti na povećanje
biljne proizvodnje uz očuvanje stabilnosti prirodnih resursa.


Energetsku bilancu moguće je spoznati na način da se prvo utvrdi
energetski režim pojedinih šumskih zajednica, odnosno ekološko-gospodarskih
tipova šume. Energetski režim može se utvrditi mikroklimatskim istraživanjima
primjenom nove melodc i novih mjernih instrumenata (J.
Medvedović , 1991). U tu su svrhu već osnovane mikroklimatske stanice
na Medvednici, Bilogori i u dolini rijeke Česme. Čim se dobiju prvi
rezultati mjerenja, provest će se aerofotosnimanja infrakolor filmom. Energetski
režim će biti prikazan infra-kolornim učinkom i brojčanim izrazom
vrijednosti mikroklimatskih elemenata, koji su rezultanta energetskih zbivanja.
Lako će se nakon toga izraditi energetska bilanca.


Vjerojatno će se saznati odgovor na pitanje: zašto se ne može svugdje
postići »normala« (D. Cestar , et al., 1979, 1982), kao što je to primijećeno
u dijelovima nekih gospodarskih jedinica (Sljeme-Medvedgradske šume,