DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ma novoustanovljenom pojmu »Pluviotermički indeksi povoljnosli klime za
šumsku vegetaciju« (J. Medvedović, 1992). Primjena indeksa za ocjenjivanje
klimatske općekorisnosti šume je prikazana u tablici br. 1.


Tablica 1.


Ocjene vrijednosti klimatske općekorisnosti šuma prema indeksima povoljnosti
klime


Ocjene Pluviotermički indeksi
Vf
povoljnosti
:getaciju
klime za šumsku
1
2
3
KL-8,
KL-5,
KL-1,
KL-9,
KL-6,
KL-2,
KL-10,
KL-7,
KL-3,
KL-18,
KL-11,
KL-13,
KL-4,
KL-19
KL-12
KL-14,
KL-16,
KL-15
KL-17,


Raspodjela indeksa na ocjene od 1—3, temelje se na uvjerenju da je
klimatska općekorisnost šume nekog područja veća što su klimatske prilike
tog područja nepovoljnije. Zato su indeksi najveće nepovoljnosti klime
(KL—1 ... i KL—19) uključeni u ocjenu 3, a indeksi najveće povoljnosti
(KL—8 ... i KL—12) uključeni su u ocjenu 1. Pretpostavimo da je potrebno
utvrditi vrijednost općekorisnosti šume na nekoj površini kojoj se mijenja
dosadašnja namjena radi izgradnje npr. autoputa. Radi prenamjene
šumske površine, šumarstvu treba isplatiti naknadu (između ostalog i) za
općekorisnost šume, i to u visini njene vrijednosti. Klimatska vrijednost
može se odrediti tako, da se iz karte indeksa očita pripadnost indeksu povoljnosti
klime mjesta za kojeg je određena prenamjena, i iz tablice br. 1
očita se odgovarajuća ocjena. Za ostale funkcije koriste se ocjene prema
klasifikaciji autora B. Prpića.


Još samo preostaje obrazložiti uvjerenje, zašto višu ocjenu dobivaju
područja u kojima vlada nepovoljnija, a nižu ocjenu područja u kojima je
klima povoljnija. To je zbog toga što u nepovoljnijim klimatima šuma »više
znači« za sav okolni živi svijet, a njena obnova na nekom drugom mjestu
određenom radi prenamjene je teška i skupocjena. U povoljnijim klimatima
šuma manje utječe na opću povoljnost klime i lako se obnavlja.


ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA


Zdravstveno stanje šuma je u novije vrijeme znatno narušeno (B. P rpić,
N. Komlenović, Z. Seletković, J. Medvedović, 1988).
Zasad gotovo i nije moguće razgraničiti uzroke narušavanja zdravlja, odnosno
propadanja šuma, jer se šume nalaze pod utjecajem prirodnih promjena
(promjena opće klime) i neprirodnih uvjeta životne sredine (industrijsko
i prometno onečišćenje, hidromelioracije). Kada bi uspjeli razgraničiti
utjecaje, mogli bi djelotvornije intervenirati u iznalaženju najpovoljnijeg
načina gospodarenja šumama u novonastalim životnim prilikama.


Jedna mogućnost za razgraničenje prirodnih, i to klimatskih utjecaja
od ostalih, je Karta pluviotermičkih povoljnosti klime za šumsku vegeta