DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 36     <-- 36 -->        PDF

na raspravi, značajan korak u razvoju šumarske, odnosno ekološke znanosti.
U skoroj budućnosti indeksi povoljnosti klime moće će se definirati svim
važnijim klimatskim elementima i pojavama, jer je već započelo prikupljanje
podataka a i osnivanje klimatoloških postaja u šumskom okruženju.


Prvi radovi o pluviotermiji imali su za cilj da prikažu ideju o najvećoj
i najmanjoj povoljnosti klime, zatim mogućnost prikaza vrijednosti više
klimatskih elemenata jednim brojnim izrazom, kao i njihov učinak na šumsku
vegetaciju. Relativne vrijednosti pojedinih indeksa u rasponu između
indeksa najveće i najmanje povoljnosti klime objavljeni su u »ŠUMARSKOM
LISTU« Br. 9—10, 1992. godine.


UVOD


Već i sadašnji stupanj razvoja ideje o pluviotermičkim indeksima povoljnosti
klime za šumsku vegetaciju može imati primjenu za brojna prethodna
istraživanja. Jedna mogućnost primjene je istraživanje »karakterističnog
« (tipičnog) sastava biljnih vrsta šumskih zajednica u »karakterističnim
« (tipičnim) povoljnostima klime. Druga mogućnost je istraživanje biomase
pojedinih biljnih vrsta jedne šumske zajednice u različitim povoljnostima
klime, zatim istraživanje odnosa klime i reljefa ili podzemnih voda
te mnoga druga.


Budući da se biomasa biljaka u različitim povoljnostima klime već istražuje
(ŠUMARSKI INSTITUT), a prvi će rezultati biti objavljeni u 1993.
godini, za sada se prikazuje primjena samo za utvrđivanje općekorisnih funkcija
šuma, zdravstvenog stanja šumskih sastojina i energetske bilance tipova
šuma.


OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUME


Općekorisne funkcije šume ili općekorisnost je dobrobit koju šuma
samim svojim postojanjem čini čitavom živom svijetu. Ne samo u šumi, već
i na nešumskim, od šume udaljenim prostorima, šuma utječe na stanje u
atmosferi, na formiranje opće klime i mikroklime, na očuvanje izvorišta
čiste vode i na mnoga druga zbivanja koja čuvaju životni prostor u prirodnom
obliku. Sveukupna vrijednost dobrobiti svih šuma je toliko velika, da
se ne može ni sa čime mjeriti, ali vrijednost pojedinih njenih dijelova je moguće
utvrditi, parcijalno, za svaki njen dio zasebno, što je i nužno, jer se
oni bitno razlikuju prema svojoj izravnoj koristi za okolni prostor.


Do sada su primjenjivane razne metode temeljene na znanstvenim spoznajama,
a nakon što je dr. Branimir P r p i ć, redovni sveučilišni profesor
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu objavio članak pod naslovom »O vrijednosti
općekorisnih funkcija šume«, u Šumarskom listu br. 6—8, 1992.,
moguće je objektivnije utvrditi stvarnu općekorisnost šume. Primjenom
opisane klasifikacije i ocjene vrijednosti općekorisnosti, šumarski stručnjaci
mogu za neki određeni predjel, za dio šume, tj. za neku šumsku sastojinu,
odrediti stvarnu vrijednost izraženu mjerljivim pokazateljem.


Uz potpuno prihvaćanje i podršku klasifikacije i ocjena autora B. Prpića
predlaže se da se u klimatskoj funkciji šume ocjene 1—3 odrede pre


254